Van de locatieraad

Eerst nu zomer en vakantie en dan op weg naar een nieuw perspectief !

Eind juni is het overleg over de toekomst van de Bernulphuskerk weer opgestart met parochiebestuur, gemeente Renkum, Vilente en ook de Stichting Vrienden van de Bernulphus. De plannen voor een passend gebruik van het kerkgebouw krijgen vorm en zoals het er nu uitziet is daarin ook een plek voor onze gemeenschap, en ook voor onze kruiswegstaties van Jan Toorop. Dat geeft perspectief voor de nabije en ook verdere toekomst. Komende weken wordt een aantal zaken zoals de financiën verder uitgewerkt en is er ruimte voor vakantie, vanaf september gaat het gesprek met alle betrokkenen weer verder.

Ik wens u allen een goede vakantie toe, en kijk ernaar uit u in september weer te spreken en te ontmoeten!

Vriendelijk gegroet,

Molleke Willems, voorzitter locatieraad

 

Livestreamvieringen vanuit de parochie blijven

Voor parochianen en anderen die (nog) niet naar de kerk kunnen, omdat zij kwetsbaar zijn of ziek of om andere reden niet kunnen, blijft de parochie livestreamvieringen verzorgen.

De livestreams zijn elke zondag te bekijken door te klikken op de video op het youtube-kanaal. U hoeft hiervoor geen lid van Youtube te zijn. Bent u dat wel? Dan kunt u zich abonneren op het kanaal van de zalige Titus Brandsmaparochie door onder de video op 'abonneren' te klikken. Vanaf de website https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/  kunt u de eucharistieviering ook terugkijken. De start van de uitzending wisselt tussen 9.30 uur en 11.00 uur. De missen worden uitgezonden vanuit de St. Johannes de Doperkerk (Wageningen). Voor de mistijden verwijzen wij u naar het Liturgierooster in Titus Breed.

Er wordt op dit moment gewerkt aan verdere verbetering van de kwaliteit van uitzenden.

 

 

VIERINGEN

Elke woensdagavond van 19.00-19.30 uur is er een oecumenisch avondgebed en elke donderdagmorgen om 9.00 uur een viering.

Voor deze en onderstaande vieringen dient u zich van tevoren aan te melden: 06 405 83 803 of via de mail: titus.oosterbeek@gmail.com

Zondag 26 juli is er om 9.30 uur een Eucharistieviering, waarin Vicaris Pauw voorgaat. De cantor verzorgt de zang.

De 1e collecte is voor de eigen parochie, de 2e collecte is voor:

Amnesty International werkgroep Oosterbeek. U kunt het bedrag ook overmaken op NL94 TRIO 0197692591 t.n.v.: Amnesty International.

 

In deze viering gedenken we in het bijzonder:

Tiny van Brakel-HesselingLeny Keverkamp

Cora van den Heuvel         Lidy van der Meijs

Berna Marée-van der Molen         Frits de Beijer

Helena Nozamsky-Hustoles         Kees Baas

Riek Kamminga       Cornelis Feiter

 

Zondag 9 augustus is er om 10.00 uur een gebedsviering, waarin Joost Klopper voor zal gaan en de cantor de zang verzorgt.

De 1e collecte is voor de eigen parochie, de 2e collecte is voor:

Interkerkelijke Roemenië werkgroep (Agnita). U kunt het bedrag ook overmaken op NL51 INGB 008910686 o.v.v. collecte Bernulphuskerk.

 

In deze viering gedenken we in het bijzonder:

Echtpaar Schreiber-Bannink        Echtpaar Gehéniau-Truffino

 

Zondag 23 augustus is er om 9.30 uur een Eucharistieviering, waarin pastoor Henri ten Have voorgaat.

 

LIEF EN LEED

In Memoriam

Op donderdag 9 juli is gestorven mevrouw Clazina, Pieternella, Maria, Roodakker-Waarbroek, na nog het sacrament der zieken te hebben ontvangen. Ze is 89 jaar oud geworden. Zijn woonde, samen met haar man Henk, op de Stationsweg 35c. Haar afscheidsviering was op dinsdag 14 juli, waarna de crematie plaatsvond op Moscowa.

 

Op woensdag 22 juli jl. overleed mevrouw Maria Theresia Hendrika Siep-Berendsen in de leeftijd van 84 jaar. Ze woonde aan de Stortweg 17. De uitvaart vindt plaats op maandag 27 juli a.s. in de Aula van crematorium Moscowa.

 

Mogen zij rusten in vrede.