Van de locatieraad

De zomer (bijna) voorbij, de vakantietijd achter ons en nu dus op weg naar een nieuw seizoen!

Zoals eerder gemeld is eind juni het overleg over de toekomst van locatie Oosterbeek en de Bernulphuskerk weer opgestart na een paar maanden “persoonlijke quarantaine” als gevolg van de corona-pandemie en bijbehorende richtlijnen en contact-beperkingen. Gelukkig is er binnen de bekende beperkingen toch een aantal zaken in werking gezet als voorbereiding voor een meer bescheiden “nieuwe“ toekomst voor locatie Oosterbeek, dit in goede samenwerking met het parochiebestuur, Vilente en de stichting Vrienden van de Bernulphus. Het perspectief voor de nabije en ook verdere toekomst is verder uitgewerkt. De komende maand verwachten we een aantal duidelijke stappen te zetten en u allen zichtbaar in woord en beeld te informeren hoe onze toekomst eruit kan gaan zien. Via de Bernulphus Nieuwsbrief houden we u regelmatig op de hoogte van actuele plannen en ontwikkelingen.

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet per mail, dan graag uw mailadres (nogmaals) doorgeven aan het secretariaat (Oosterbeek@pztb.nl of titus.oosterbeek@gmail.com). Achterin de kerk liggen ook altijd een aantal gedrukte exemplaren van de meest actuele nieuwsbrief.

Molleke Willems, voorzitter locatieraad

 

VIERINGEN

Zondag 13 september is er om 9.30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Henri ten Have voorgaat. De cantor verzorgt de zang met op het orgel Dick van der Meer. Koffie na afloop, gezellig!

De 1e collecte is voor de eigen parochie, de 2e collecte is voor:

De Zonnebloem. U kunt het bedrag ook overmaken op banknummer NL46RABO 03850 383 99 t.n.v. De Zonnebloem

In deze viering gedenken we in het bijzonder:

Theo Linders   Resi Heynen

Adriana den Exter-Rademaker         Wim Stijsiger

Cora van den HeuvelMies Roodakker-Waarbroek

Riek Kamminga          fam. Otten-Gademan

Leny Keverkamp        Bob van Bentum

Frits de Beijer

Zondag 27 september is er om 10.00 uur een oecumenische Vredesdienst in de Vredebergkerk (zie hierna voor aanmelding e.d.). Voorgangers zijn: Pastor Guido Dieteren (z. Titus Brandsmaparochie) en dominee Martin de Jong (Ontmoetingskerk-Doorwerth).

De collecte is voor: de Vredesorganisatie Pax. U kunt het bedrag ook overmaken op banknummer IBAN NL03TRIO 0390515000 t.n.v. vredesweekcollecte PAX Utrecht.

In deze viering gedenken we in het bijzonder:

Tinie van Brakel-Hesseling    Berna Marée-van der Molen

 

Zondag 11 oktober is er om 10.00 uur is er een gebedsviering, waarin Joost Klopper voor zal gaan. Het Tooropkoor luistert de viering op met Dick van der Meer als organist. 

De 1e collecte is voor de eigen parochie, de 2e collecte is voor:

Wereldmissiedag van de kinderen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer IBAN NL14 INGB0000011020 t.n.v. Missio Wereldmissiedag voor de kinderen, Den Haag

In deze viering gedenken we in het bijzonder:

Theo Linders   Frits de BeijerLidy van der Meijs

 

Zondag 25 oktober is er om 9.30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Henri ten Have voorgaat. Het Fenikskoor verzorgt de zang; het orgelspel wordt verzorgd door Dick van der Meer.

De 1e collecte is voor de eigen parochie, de 2e collecte is voor:

Wereldmissiedag. U kunt het bedrag ook overmaken op banknummer IBAN NL65INGB 0000001566 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand Den Haag

In deze viering gedenken we in het bijzonder:

Berna Marée-van der Molen  Thomas Wiegman                  Edy Mulder

Adriana den Exter-Rademaker         Cora van den Heuvel             Co Otten

Echtpaar Schreiber-Bannink

 

Elke woensdagavond van 19.00-19.30 uur is er een oecumenisch avondgebed en elke donderdagmorgen om 9.00 uur een viering.

Voor deze en bovenstaande vieringen dient u zich van tevoren aan te melden: 06 405 83 803 of via de mail: titus.oosterbeek@gmail.com.

 

 

Vredeszondag - 2020

Met als thema ‘Vrede verbindt verschil’ organiseert de Raad van Kerken Oosterbeek-Wolfheze-Doorwerth-Heveadorp deze jaarlijkse oecumenische zondagmorgen dienst. Net als vorig jaar heeft vredesorganisatie PAX / Ambassades van Vrede gekozen voor een thema waarin verbinding centraal staat (in 2019 was het thema: “Vrede verbindt over grenzen”). In een samenleving waarin we te maken hebben met een grote diversiteit aan culturen en religies is vreedzaam samenleven niet altijd gemakkelijk. “Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen”, zo zegt Jesaja ons (Hfdst.55). Ieder mens is verschillend en hoewel we allen zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis moeten we niet blijven hangen in het eigen gelijk. In deze tijd van Corona-beperkingen lijken nogal wat verschillen naar de achtergrond verdreven. Het virus maakt geen onderscheid en treft iedereen; ook is er verbondenheid; samen komen we er wel doorheen. Laten we hopen en bidden dat deze verbondenheid duurzaam is en niet oplost wanneer het normale leven wordt hervat. In de Vredesweek (start: zondag 20 september) kunnen we deze nieuw gevonden solidariteit vieren, tegelijk blijft het nodig om daar waar vrede ontbreekt, met hoop en vertrouwen hieraan te werken. De dienst is op zondag 27 september om 10.00 uur in de Vredebergkerk; een ensemble verzorgt de zang.

In de Vredebergkerk zijn de Covid-19 maatregelen van kracht. Dit betekent dat deelnemers aan deze dienst zich in de week voorafgaand aan de Vredesdienst moeten aanmelden op het e-mailadres:

aanmeldendienst@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Op deze wijze kunnen maximaal 100 personen worden toegelaten.

Voor de thuisblijvers wordt de dienst gefilmd en beeld en geluid komen op internet beschikbaar vanaf het moment dat de dienst plaatsvindt; als u in de kerk zit kunt u dus in beeld komen. Wilt u dit niet? Geef dat bij opgave aan. Hoe kunt u de kerkdienst fysiek bijwonen? Dit kan door een e-mail te sturen naar aanmeldendienst@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl. of telefonisch via Tineke de Rijk 0268404244 of Rika Gerritsen 0263333872. Bij uw aanmelding moet u opgeven: Naam, telefoonnummer en aantal personen.

Cathrien Batterink, Joop Kruithof, Petra Doorn, Henk Romein

 

 

Drie nieuwe Alphacursussen van start

Ontmoeten, vragen en ontdekken! De Alphacursus is bedoeld om elkaar in alle vrijblijvendheid te leren kennen, samen te praten en meer te ontdekken over de zin van het leven en het christelijke geloof. Of misschien wil jij gewoon je kennis over het geloof opfrissen. Elke avond begint met een moment van ontmoeting. Hét moment om elkaar te zien en op een ontspannen manier elkaar te leren kennen. Daarna luisteren we naar een kort verhaal of kijken we een video. In elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. De deelnemers praten na de inleiding in kleine gespreksgroepen door over het thema. Ergens halverwege zal er ook een ‘Alpha-weekend’ plaatsvinden met alle drie de cursussen samen. De cursus is gratis en vrijblijvend en duurt 10 weken.

Alpha fysiek (Nederlands) – vrijdag 25 september, 18:45 uur met een uitgebreide koffietafel in Wageningen.

Alpha online (Nederlands) – dinsdag 22 september, 20:00 uur.

Voor vragen en/of aanmelden kun je contact opnemen via alpha@pztb.nl of bij Daniëlle op 06-15 380 590 (ook Whatsapp). Voor meer informatie: www.tituszoekt.nl. Aanmelden bij voorkeur per e-mail zodat wij u op de hoogte kunnen houden.

 

 

Gerardus kalender 2021

Gelukkig, de Gerarduskalender 2021 is toch gekomen. Elke dag een beetje spirit.

Op het schild de foto: Zicht op Muro Lucano, geboorteplaats van de H. Gerardus-Majella. Op de voorzijde van het blok: enkele spreuken en op de achterzijde van elke dag: moppen, gedichten, puzzels of bezinningsteksten.

De prijs is € 7,95.

De Gerardus kalender is te koop bij Gon Willemsen tel. 3340662. Ook ligt de Gerarduskalender 2021 op het secretariaat van de kerk.

 

 

Coventry gebed in Oosterbeek

Werken en bidden voor vrede en verzoening

Op ongeveer 200 plaatsen in de wereld bestaat er een netwerk van kerken en kapellen waar iedere vrijdagmiddag wordt gebeden voor Vrede en Verzoening. Deze Coventry groepen houden mondiaal een grote keten van gebed en hoop in stand, ook in Nederland. Dit zogenaamd Coventry-gebed vindt plaats in steden en dorpen die getroffen zijn door oorlogsgeweld en zijn lid van de wereldwijde Community of the Cross of Nails. De Engelse stad Coventry werd op 14 november 1940 gebombardeerd door de Duitse Luftwaffe. In de ruïnes van de uitgebrande St. Michael Cathedral trof men de volgende dag twee grote spijkers aan die in de vorm van een kruis lagen. Voor de deken van de kathedraal een teken dat als reactie op de verwoesting niet gekozen moest worden voor vergelding maar voor verzoening. De inwoners van Coventry weigerden zich dan ook na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweld denken dat Europa in de jaren daarna in de ban hield. Zij zochten contact met verwoeste Duitse steden zoals Dresden en Berlijn. Over de hele wereld is daarna de Cross of  Nails beweging ontstaan.  Een Cross of Nails, gemaakt van spijkers uit het dak van de verwoeste kathedraal in Coventry staat symbool voor het netwerk. In Arnhem wordt sinds 1959 elke vrijdag van 12:15-12:30 uur in de Waalse kerk het Coventry gebed gebeden. Ook in de vredesstad Wageningen vindt sinds enige tijd iedere vrijdagmiddag dit gebed van Vrede en Verzoening plaats. Oosterbeek heeft ook erg veel geleden onder het geweld in de laatste oorlog. Er zijn duizenden militaire slachtoffers gevallen, vrijwel het gehele dorp is verwoest en de hele bevolking moest vluchten. Voor 140 burgers betekende de oorlog het einde van hun leven. Wat zou het mooi zijn als ook ons dorp deel gaat uitmaken van deze wereldwijde keten van Gebed en Hoop door dit gebed om Vrede en Gerechtigheid  vrijdags rond het middaguur te vaste plek te geven. Hiervoor is een enthousiast en gemotiveerd team van mensen nodig die geloven in de kracht van het gebed en overtuigd zijn van het belang van deze keten. Mocht u nieuwsgierig zijn neem dan contact met onderstaande op. Graag nodigen wij u dan uit voor een informatiebijeenkomst.

Jan Vierdag - Telefoon: 06 30350690 - Mailadres: jan@vierdag.nl

 

 

THEE met THEMA

‘De zin van het leven’ met Fokke Obbema

Het boek ‘De zin van het leven’ van Volkskrant -journalist Fokke Obbema is een bundeling van 40 interviews over grote levensvragen die hij hield nadat een volkomen onverwachte hartstilstand hem bijna het leven kostte. Welke inzichten heeft hem dat gegeven en welke inzichten hebben wij zelf? Fokke Obbema studeerde rechten in Amsterdam en Parijs, en journalistiek in Londen. Hij is sinds twee jaar redacteur zingeving bij de Volkskrant. Was correspondent in Frankrijk, boekenredacteur en schreef over China en Europa. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met boekhandel Meijer & Siegers en vindt plaats op 27 september in de Vredebergkerk om 16.00 uur. Vanaf 15.30 uur staat thee/koffie klaar. Om in de onkosten te voorzien, wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Informatie: Hannie Nusselder, hannie.nusselder@hetnet.nl

In verband met de Coronatijd dient men zich van te voren aan te melden op: theemetthemaoosterbeek@gmail.com

LIEF EN LEED

In Memoriam

Op dinsdag 11 augustus overleed mevrouw Maria, Ida Besters-Muris in de leeftijd van 89 jaar. Ze woonde op Compagnieplaats 22 in Arnhem. Op vrijdag 14 augustus vond de uitvaartplechtigheid plaats, waarna ze werd begraven in de Hof achter de kerk, bij haar moeder.

 

Op maandag 31 augustus is op 95-jarige leeftijd overleden mevrouw Hermanse, Carolina Kooij-Slotemaker. Zij woonde op het Schild in Wolfheze, daarvoor in Doorwerth. Zaterdag 5 september vond in onze kerk haar uitvaart plaats, waarna ze begraven is op het kerkhof in Doorwerth.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Getrouwd

Dit schreef Guido Dieteren, pastor in onze parochie. “Graag wil ik een bijzonder bericht met u delen. Op zaterdag 12 september ga ik, Guido Dieteren, trouwen met mijn partner Rieneke.”

Namens de locatie hebben we hen een mooie felicitatiekaart gestuurd.

Van harte gefeliciteerd!