Dé Nieuwsbrief van de Sint Bernulphus te Oosterbeek, Doorwerth, Wolfheze, Heveadorp
(onderdeel van de r.-k. Z. Titus Brandsmaparochie)

BERNULPHUS TUSSENTIJDS

Jaargang 9 12 oktober 2020 Nummer 9

VAN DE LOCATIERAAD

Juist nu er weer meer structuur kwam in ons kerkelijk leven, krijgt corona opnieuw een hoofdrol in ons dagelijks leven door het toenemend aantal besmettingen. Het bisdom heeft het aantal bezoekers per viering voorlopig weer teruggebracht naar 30 personen, en zingen zowel door koor als bezoekers is vooralsnog niet gewenst
Mede daarom is het van belang dat we onze parochianen met regelmaat informeren over richtlijnen
en beperkingen. Met de redactie is afgesproken dat onze nieuwsbrief zal verschijnen in het weekend, voorafgaande aan een viering in onze kerk. Zo blijft u actueel geïnformeerd.
De nieuwsbrief zal nu verzonden worden vanuit de ledenadministratie, zodat we meer parochianen zullen bereiken. Mocht u de nieuwsbrief NIET willen ontvangen, dan kunt u dat aan het einde van de nieuwsbrief bevestigen, dan wordt u uit de verzendlijst gehaald!
Voor nu: Blijf gezond en u hoort me weer in de volgende nieuwsbrief.

Molleke Willems, voorzitter locatieraad.

DIACONIE IN TIJDEN VAN CORONA

Omzien naar elkaar, een uitdaging als je afstand moet houden en ontraden wordt om met een groep bij elkaar te komen. We proberen contact te houden. Onder andere door 80+ mensen op te bellen en te horen hoe het gaat.

In onze geloofsgemeenschap financieren wij diaconale activiteiten uit de opbrengsten van collectes en giften voor de Parochiële Caritas Instelling. Voor veel mensen een vaag begrip. Ik zal u enkele voorbeelden schetsen: In de decembermaand doen we mee aan de kerstpakkettenactie van de Raad van Kerken voor mensen die met een minimum inkomen of nog minder. We doen mee aan het project Koken voor daklozen bij het Kruispunt in Arnhem. We doen mee aan een interkerkelijk noodfonds voor schrijnende noodvragen die nergens anders opgelost kunnen worden. En
natuurlijk willen we in de decembermaand ook extra aandacht besteden aan mensen uit onze geloofsgemeenschappen die dat nodig hebben en willen dan niet graag met lege handen komen. En we krijgen ook individuele noodvragen binnen.

Onze pot wordt gevuld met af en toe een collecte en met de collecte met kerstmis. En om nu maar met de deur in huis te vallen: die inkomsten zullen we voor een groot deel gaan missen dit jaar. Maar des te belangrijker zijn de activiteiten. Daarom wil ik een dringend beroep doen op uw goedgevendheid! Maakt u een gift voor de PCI-werkgroep Heelsum-Doorwerth-Oosterbeek- Renkum over op: NL38RABO0157688682 ten name van Parochiële Caritas Instelling Zalige Titus Brandsma

VIERINGEN
Voor onderstaande vieringen dient u zich van tevoren aan te melden: 06 405 83 803 of via de mail:
titus.oosterbeek@gmail.com.
Er mogen max. 30 personen de viering bijwonen, excl. medewerkers.
Het dragen van een mondkapje wordt geadviseerd. Daarnaast geldt uiteraard de 1,5 m. afstand.

Zondag 11 oktober is er om 10.00 u. is er een gebedsviering, waarin Joost Klopper voor zal gaan met Dick van der Meer als organist.
De 1e collecte is voor de eigen parochie, de 2e collecte is deze week voor: Wereldmissiedag van de
kinderen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer IBAN NL14 INGB0000011020 t.n.v. Missio Wereldmissiedag voor de kinderen, Den Haag In deze viering gedenken we in het bijzonder:
Frits de Beijer, Theo Linders, Lidy van der Meijs
Zondag 25 oktober: 9.30 u !!. eucharistieviering, waarin pastoor Henri ten Have voorgaat.

Elke woensdagavond van 19.00 u. – 19.30 u. is er een oecumenisch avondgebed en elke donderdagmorgen om 9.00 u. een viering.

VERZOEK
Er zijn vele, veelal oudere, parochianen, die niet in staat zijn om de kerk te bezoeken en toch op de hoogte willen blijven van wat er zich binnen de locatie afspeelt.
We willen u verzoeken voor hem of haar een Nieuwsbrief mee te nemen. Bij voorbaat dank, want op die manier voelen zij zich betrokken bij het wel en wee buiten hun, vaak kleine, omgeving.

FILMBIJEENKOMSTEN
In de bioscoop, het huidige Luxor theater in Winterswijk zag ik in mijn jonge jaren verschillende films. Benieuwd naar hoe het er nu van binnenuit zou zien zagen we daar, tijdens een korte vakantie in de Achterhoek, de aankondiging van de film De Beentjes van St. Hildegard met …. Herman Finkers.
Wat een geluk. Die moesten we zien. Diezelfde avond nog. We hebben genoten maar met enige heimwee heb ik moeten denken aan onze filmmiddagen in Oosterbeek.
Van verschillende kanten kregen we vragen over een mogelijke voortzetting hiervan. Toch moeten
we de trouwe bezoekers, de liefhebbers teleurstellen.
De maatregelen ten gevolge van het Coronavirus staan bijeenkomsten als deze niet toe in de beperkte ruimte die wij tot onze beschikking hebben. Mede ook door de ventilatievoorschriften is het er bovendien te koud om te zitten. Dit is niet te verhelpen met een warm kopje thee!
Naast het gemis om een goede film missen we vooral de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. We
blijven zoeken naar mogelijkheden en houden u hiervan op de hoogte. Een kleine hint, er draaien ook regelmatig goede films op de TV.
Wij wensen iedereen veel sterkte en alle goeds. Miep Geutjes 026 33 42 181
Marijke Wasser 026 33 34 713


Leuk om te weten!
Als alles normaal zou zijn geweest waren we nu ons 9e filmseizoen ingegaan. De meest fanatieke bezoeker van de bijeenkomsten heeft dan ruim 50 films gezien.

THEE MET THEMA
Hierbij delen wij u mee dat de Thee met Themabijeenkomst van 25 oktober i.v.m. de verscherpte coronamaatregelen geen doorgang zal vinden. Hij wordt nu uitgesteld naar 11 april 2021.

LIEF EN LEED In Memoriam
Op 17 september jl. is overleden mevrouw
Terésia Martha (Trees) Otten-Böcker in de leeftijd van 90 jaar.


Op 19 september jl. is overleden de heer Johannes Hendrikus (Jan) Otten in de leeftijd van 85 jaar.
Hij is in besloten kring herdacht in onze kerk en te rusten gelegd op Natuurbegraafplaats
Koningsakker. Mogen zij rusten in vrede.


ALGEMENE GEGEVENS
Het secretariaat is geopend: woensdag en donderdag van 09.30 u.-12.00 u.
Voor aanmeldingen/informatie, wat betreft doop, pastoraatsgroep, locatieraad, parochiefonds, kerkhof commissie, kopij nieuwsbrief of kerktaxi graag contact opnemen met het secretariaat:
026 33 33 200 of 026 33 36 955 of per e-mail: oosterbeek@pztb.nl
per e-mail: oosterbeek@pztb.nl

Voor ziekenzalving, overlijden en uitvaart kunt u bellen 06 40 58 38 03
Informatie over de Bernulphuskerk kunt u vinden op de website: www.bernulphus.nl