Dé Nieuwsbrief van de Sint Bernulphus te Oosterbeek, Doorwerth, Wolfheze, Heveadorp
(onderdeel van de r.-k. Z. Titus Brandsmaparochie)

BERNULPHUS TUSSENTIJDS

Jaargang 7 24 oktober 2020 Nummer 9

VAN DE LOCATIERAAD
Het zijn onrustige weken zowel in de natuur, waar de herfst zich heeft gemeld, als ook in de samenleving, min of meer voor ieder van ons, nu beperkingen stringenter worden en de angst voor het virus en de bijkomende besmettingen voortduurt. De regelgeving vanuit het bisdom bepaalt voor een deel het kerkelijk leven, bezoeken van vieringen al dan niet koorzang en hoe blijven we in contact met onze mede parochianen. We vertrouwen erop dat de nieuwsbrief, die nu geregeld verschijnt, een goede poging tot contact is. Het overleg over de toekomst van onze locatie, zowel over de inhoud en de samenwerking als ook het kerkgebouw verloopt traag, omdat samenkomen beperkt is en de contacten met Vilente haperden als gevolg van de pandemie. De komende winter dwingt ons ook tot nadenken over het kerkgebouw en zeker over de verwarming daarvan. De cv-installatie is kapot en kan ook niet hersteld worden. Daarom is er voor de komende maanden een installatie gehuurd, die buiten vanaf de achterzijde van de kerk wordt bediend en zorgt dat we er warmpjes bij zitten! De tijd schrijdt voort en het einde van het jaar 2020 komt in zicht; dat vraagt om hernieuwde aandacht voor het kerkgebouw met bijbehorende noodzakelijk onderhoud en de verdere plannen. Afgelopen weken hebben betrokkenen (waaronder het Parochiebestuur, stichting Vrienden en Vilente) meermaals overleg gehad; er is gesproken met Gemeente en Provincie Gelderland over een subsidie voor noodzakelijk en duurzaam onderhoud en er was ook overleg met Vilente, dat geleid heeft tot verlenging van de intentieverklaring over het gezamenlijke toekomstig gebruik van onze kerk, waarmee deze samenwerking opnieuw bestendigd is. Dat zijn mooie stappen, die een goed perspectief beloven bij de start van 2021.

Tot zover voor nu, blijf gezond en ik meld mij weer in een volgende nieuwsbrief,
Molleke Willems, voorzitter locatieraad.

VAN DE PASTORAATSGROEP ALLERZIELEN
Op Allerzielen gedenken wij onze overledenen. Wij zijn gewend om op die avond een gebedsviering in de kerk te houden waarbij de parochianen dan een kaarsje aan kunnen steken voor hun dierbaren. Gelukkig is de kerk de hele dag geopend, zodat u altijd in de Mariakapel een kaarsje op kunt steken. In de Cornonatijd is alles een beetje anders. Ook de Allerzielenviering is dit jaar niet openbaar, slechts alleen voor de genodigden, omdat er maar 30 personen per viering aanwezig mogen zijn. Het Liber Mortuorum zal op 2 november heel de dag op het liturgisch centrum liggen met wat kaarsjes eromheen, zodat u daar gedurende de dag een kaarsje op kunt steken. De kerk blijft dan open tot 18.30 uur zodat ook mensen na hun werk nog even binnen kunnen lopen.
Miep Geutjes, pastoraatsgroep

VASTENACTIE 2019
Deze week hoorden we in de bijeenkomst van de M.O.V.-groepen van de verschillende locaties dat voor het parochie brede Vastenactieproject in India toch bijna het streefbedrag bij elkaar is gehaald. Net toen de Vastenactie van start ging werden de Coronamaatregelen aangekondigd. Het bedrag wordt nu door de landelijke Vastenactie aangevuld om het project te kunnen realiseren. Een heel mooi resultaat!

VIERINGEN
Voor het bijwonen van vieringen dient u zich van tevoren aan te melden, er geldt momenteel een maximum van 30 bezoekers per viering. U kunt u telefonisch aanmelden via nummer 06 405 83 803 of via het speciale emailadres daarvoor: titus.oosterbeek@gmail.com. Het dragen van een mondkapje wordt zeer dringend geadviseerd! Daarnaast geldt uiteraard de 1,5 m. afstand en het verzoek binnen het gebouw de op de vloer aangegeven looproutes in acht te nemen.

Zondag 25 oktober 09:30 uur is er een eucharistieviering, waarin pastoor Henri ten Have voorgaat. Parochiekoor Fenix (kleine delegatie) luistert de viering op met aan het orgel Dick van der Meer. 

De 1e collecte is bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72RABO0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie Oosterbeek’.

De 2e collecte is voor Missiezondag. U kunt uw bijdrage overmaken op NL65INGB0000001566 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand Den Haag. Met name de goede doelen komen dit jaar hopeloos in de problemen door het gemis aan inkomsten. Kijkt u ook hoe u kunt helpen?

Tijdens deze viering gedenken wij in het bijzonder:
Co Otten
Adriana den Exter-Rademaker
Edy Mulder
Thomas Wiegman
Echtpaar Schreiber-Bannink
Cora van den Heuvel
Berna Maree-Van der Molen  


Zondag 8 november 09:30 uur is er een eucharistieviering, waarin pastoor Henri ten Have voorgaat. Joep Stappers is de cantor en wordt begeleid door Dick van der Meer.

De 1e collecte is bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72RABO0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie Oosterbeek’.

De 2e collecte is een interkerkelijke collecte voor de hospices. U kunt uw gift ook overmaken naar NL87INGB0004975330 t.n.v. Diaconie PKN Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. inzameling Hospices.

Tijdens deze viering gedenken wij in het bijzonder:
Peter ten Bensel
Leny Keverkamp
Wim Stijsiger
Frits de Beijer
Anneke de Beijer-Polman
Mies Roodakker-Waarbroek

Elke woensdagavond om 19:00 uur is er een Oecumenisch avondgebed.
Helaas is er al een tijdje geen viering meer op donderdagmorgen. Dat heeft veel te maken met de huidige Corona situatie, maar daarbij is ook Pater Van der Salm, vaste voorganger op de donderdagen vanwege problemen met de gezondheid voorlopig (nog) niet in staat voor te gaan. Inmiddels is hij geopereerd aan zijn heup en gelukkig aan de beterende hand. Namens onze locatie wensen wij Pater van der Salm alle goeds en een spoedig herstel!

DANK U WEL
Velen hebben aan het verzoek gehoor gegeven om voor mensen die om een of andere reden de kerk niet kunnen bezoeken de Nieuwsbrief in uitgeprinte vorm mee te nemen. Dank u wel daarvoor!

LIEF EN LEED
Op dinsdag 20 oktober is overleden in het verpleeghuis te Varsseveld in de leeftijd van 77 jaar de heer Christiaan Richardus Theodoor (Chris) de Gier. Zijn uitvaart vindt plaats op maandag 26 oktober om 12.30 uur in onze kerk.
Dat hij moge rusten in vrede.

ALGEMENE GEGEVENS
Het secretariaat is geopend: woensdag en donderdag van 09:30 - 12:00 uur.
Voor aanmeldingen/informatie, wat betreft doop, pastoraatsgroep, locatieraad, parochiefonds, kerkhof commissie, kopij nieuwsbrief of kerktaxi graag contact opnemen met het secretariaat:
026 33 33 200 of 026 33 36 955 of per e-mail: oosterbeek@pztb.nl

Voor ziekenzalving, overlijden en uitvaart kunt u bellen: 06 40 58 38 03
Informatie over de Bernulphuskerk kunt u vinden op de website: www.bernulphus.nl