Dé Nieuwsbrief van de Sint Bernulphus te Oosterbeek, Doorwerth, Wolfheze, Heveadorp
(onderdeel van de r.-k. Z. Titus Brandsmaparochie)

BERNULPHUS TUSSENTIJDS

Jaargang 7 7 november 2020 Nummer 10

PASTORAATSGROEP
Miep Geutjes kan om gezondheidsredenen enige tijd niet actief zijn. Aanspreekpunt voor pastorale zaken zijn, naast uiteraard het secretariaat, Antoinet Verborg en Molleke Willems. Ook zij zijn bereikbaar via het nummer van de Bernulphus geloofsgemeenschap: 06 40 58 38 03 of per e-mail: oosterbeek@pztb.nl

VIERINGEN
Voor het bijwonen van vieringen viering dient u zich van tevoren aan te melden, er geldt momenteel een maximum van 30 bezoekers per viering. U kunt u telefonisch aanmelden via nummer 06 405 83 803 of via het speciale emailadres daarvoor: titus.oosterbeek@gmail.com. Het dragen van een mondkapje is verplicht! Daarnaast geldt uiteraard de 1,5 m. afstand en het verzoek binnen het gebouw de op de vloer aangegeven looproutes in acht te nemen.

Zondag 8 november 09:30 uur is er een eucharistieviering, waarin pastoor Henri ten Have voorgaat. Joep Stappers is de cantor en wordt begeleid door Dick van der Meer.

De 1e collecte is bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72RABO0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie Oosterbeek’.

De 2e collecte is een interkerkelijke collecte voor de hospices. U kunt uw gift ook overmaken naar NL87INGB0004975330 t.n.v. Diaconie PKN Oosterbeek-Wolfheze o.v.v. inzameling Hospices.

Tijdens deze viering gedenken wij in het bijzonder:
Peter ten Bensel
Leny Keverkamp
Wim Stijsiger
Frits de Beijer
Anneke de Beijer-Polman
Mies Roodakker-Waarbroek
Cornelis Feiter
Erszi Evers-Huizinga
 

Zondag 22 november is er om 10:00 uur een gebedsviering met em. Pastor Toos Jurrius. De viering wordt opgeluisterd met orgelspel

De 1e collecte is bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72RABO0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie Oosterbeek’.

De 2e collecte is voor de Voedselbank Neder Veluwe. U kunt uw gift overmaken op: NL38RABO0157688682 onder vermelding van 'Voedselbank'.

Tijdens deze vieringt gedenken wij in het bijzonder:
Berna Marée-van der Molen
Riek Kamminga
Lidy van der Meijs
Echtpaar Gehéniau-Truffino
Resi Heijnen

Zondag 29 november is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Henri ten Have voorgaat.

De 1e collecte is bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72RABO0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie Oosterbeek’.

De 2e collecte is voor de Parochiële Caritas Instelling (werkgroep Heelsum-Doorwerth-Oosterbeek-Renkum). U kunt uw gift overmaken op NL38RABO0157688682 


Elke woensdagavond om 19:00 uur is er een Oecumenisch avondgebed.

OASE Oosterbeek
Helaas moet ook Oase Oosterbeek de deuren weer sluiten en wel tot en met 18 november a.s. Voor meer informatie en de agenda kunt u de website raadplegen: www.oaseoosterbeek.nl

LIEF EN LEED
Op zaterdag 31 oktober 2020 is onverwacht op 78-jarige leeftijd overleden Mevrouw E.E.E. (Erszi) Evers-Huizinga. Zij woonde met haar man op Geelkerkenkamp 6, hier in Oosterbeek. Haar uitvaart was woensdag 4 november vanuit onze kerk, waarna haar begrafenis op Koningsakker heeft plaatsgevonden.
Moge zij rusten in vrede.

ALGEMENE GEGEVENS
Het secretariaat is geopend: woensdag en donderdag van 09:30 - 12:00 uur.

Voor aanmeldingen/informatie, wat betreft doop, pastoraatsgroep, locatieraad, parochiefonds, kerkhof commissie, kopij nieuwsbrief of kerktaxi graag contact opnemen met het secretariaat:
026 33 33 200 of 026 33 36 955 of per e-mail: oosterbeek@pztb.nl

Voor ziekenzalving, overlijden en uitvaart kunt u bellen: 06 40 58 38 03
Informatie over de Bernulphuskerk kunt u vinden op de website: www.bernulphus.nl