Dé Nieuwsbrief van de Sint Bernulphus te Oosterbeek, Doorwerth, Wolfheze, Heveadorp
(onderdeel van de r.-k. Z. Titus Brandsmaparochie)

BERNULPHUS TUSSENTIJDS

Jaargang 7 21 november 2020 Nummer 11

VAN DE LOCATIERAAD
Gelukkig blijven veel parochianen de weg naar onze kerk en onze vieringen vinden, ondanks beperkingen en noodzakelijke registratie. Deze week is er parochie breed overleg over de mogelijkheden in het kerstweekeinde. Zeker is dat het deze december ook in de kerk anders zal zijn, geen mooie, goed bezochte vieringen en een feestelijke Nachtmis met koorgezang. Het vraagt deze kerst een creatieve geest van ieder van ons. In de volgende Nieuwsbrief hoort u verdere informatie; de gedachten gaan uit naar een open kerk op Kerstavond en 1e en 2e kerstdag. In Wageningen zal er wel een eucharistie zijn op Kerstavond en Kerstzondag, zonder publiek maar wel digitaal uitgezonden voor alle parochianen

Met december komt het jaar 2021 in zicht. Het is jammer dat de perikelen rondom de corona pandemie medeoorzaak zijn dat planvorming en het daarbij behorende financiële plaatje voor de toekomst van onze Bernulphus kerk vertraging hebben opgelopen. De termijn van de intentieverklaring tussen Vilente en bestuur van de parochie Z Titus Brandsma over een gezamenlijk gebruik van de Bernulphuskerk is inmiddels afgelopen, maar komende weken wordt een nieuwe concept intentie opgesteld ingaande 1 januari 2021 in het vertrouwen dat we in het eerste halfjaar van 2021 onze toekomstplannen verder kunnen uitwerken, onderbouwd met een stevig financieel fundament.

Maar net zo belangrijk is dat we in 2021 gelegenheid en ruimte zullen krijgen om in gezamenlijk overleg te spreken over de inhoud en mogelijkheden van onze Bernulphus locatie, als de corona pandemie ons meer ruimte en vrijheid biedt.

Molleke Willems, voorzitter locatieraad

KERSTPAKKETTENACTIE
De kerstpakkettenactie wordt in verband met corona anders dan voorheen georganiseerd. In voorgaande jaren werden in de kerken kerstpakketten en kerstlekkernijen ingezameld. Maar voor de veiligheid van vrijwilligers en de veiligheid van de mensen die kerstpakketten ontvangen, wordt er dit jaar vooral geld ingezameld waarmee centraal spullen kunnen worden ingekocht. Een donatie kan worden overgemaakt op het IBAN-nummer van de Raad van Kerken Oosterbeek e.o.: NL34INGB 0005270000 onder vermelding van Kerstpakkettenactie 2020.

Uiteraard kunt u ook nog kerstpakketten of levensmiddelen inleveren in de Trefzaal van onze kerk op zondag 6 en 13 december, of bij de Vredebergkerk in Oosterbeek op donderdag 17 december tussen 18.30 en 19.30 uur.

De doelstelling is dit jaar 200 pakketten; dat is best ambitieus en daar is veel geld voor nodig. Helpt u mee? 
Namens Raad van Kerken Oosterbeek-e.o.
Contactpersoon: Frans Kappen (kappen@hetnet.nl, T:06-13260803)

VIERINGEN
Voor het bijwonen van vieringen viering dient u zich van tevoren aan te melden, er geldt momenteel een maximum van 30 bezoekers per viering. U kunt u telefonisch aanmelden via nummer 06 405 83 803 of via het speciale emailadres daarvoor: titus.oosterbeek@gmail.com. Het dragen van een mondkapje is verplicht! Daarnaast geldt uiteraard de 1,5 m. afstand en het verzoek binnen het gebouw de op de vloer aangegeven looproutes in acht te nemen.

Zondag 22 november is er om 10:00 uur een gebedsviering met em. pastor Toos Jurrius; de viering wordt opgeluisterd met orgelspel.

De 1e collecte is bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72RABO0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag o.v.v. ‘locatie Oosterbeek’.

De 2e collecte is voor de Voedselbank Neder Veluwe. U kunt uw gift overmaken op: NL38RABO0157688682 onder vermelding van Voedselbank. De opbrengst wordt door Parochiële Caritas Instelling (PCI) verdubbeld.

Tijdens deze viering gedenken wij in het bijzonder:

Berna Marée-van der Molen
Riek Kamminga
Lidy van der Meijs
Echtpaar Gehéniau-Truffino
Resi Heijnen

Zondag 29 november, 1e zondag van de Advent, is er om 9:30 uur een eucharistieviering waarin pastoor Henri ten Have voorgaat.

De 1e collecte is bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72RABO0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van “locatie Oosterbeek”.

De 2e collecte is (in tegenstelling tot bericht in de vorige Nieuwsbrief) voor het Adventsproject van de Bisschoppelijke Vastenactie. Het thema is “Delen smaakt naar meer”. U kunt uw gift overmaken op: Bisschoppelijke Adventsactie  IBAN: NL89INGB0653100000 t.n.v. Adventsactie, Den Haag

Tijdens deze viering gedenken we in het bijzonder:

Tiny van Brakel-Hesseling
Martien Teunissen.

Op zondag13 december, de 3e zondag van de Advent, is er een gebedsviering om 10:00 uur waarin Lisa Böll zal voorgaan.

De 1e collecte is bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72RABO0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie Oosterbeek’.

De 2e collecte is voor het Adventsproject van de Bisschoppelijke Vastenactie. U kunt uw bijdrage overmaken op: Bisschoppelijke Adventsactie  IBAN: NL89INGB0653100000 t.n.v. Adventsactie, Den Haag                                  

Elke woensdagavond om 19:00 uur is er een Oecumenisch avondgebed.

Adventsvespers Raad van Kerken
De traditionele en inspirerende Adventsvespers, die altijd in de Oude Kerk plaatsvonden met een afsluiting in de Bernulphus kerk (Christmas Carols) kunnen dit jaar niet doorgaan. Marlies Raaijmakers (lid van de Raad van Kerken) heeft ons op een alternatief gewezen: Kijk maar eens op deze website: https://kloosterhuissen.webinargeek.com/online-mini-retraite-met-henk-jongerius-advent-1

LIEF EN LEED
Op zaterdag 24 oktober zijn in onze kerk gedoopt:
Lisa Francisca Teunissen, dochter van Bart Theo Teunissen en Christina Maria Petronella Kobussen uit Oosterbeek
Bowie Dian Holland, zoon van Lennart Holland en José Maria Teunissen, woonachtig in Houten

Van harte gefeliciteerd met deze heuglijke gebeurtenis!

Op woensdag 18 november is onze oud-parochiaan Antonius Wilhelmus Maria (Ton) Nederkoorn in de leeftijd van 84 jaar overleden. Hij woonde in Bennekom. Hij heeft veel betekend voor de Bernulphusgemeenschap als bestuurslid en trouw koorlid.

Moge hij rusten in vrede.
 

ALGEMENE GEGEVENS
Het secretariaat is geopend: woensdag en donderdag van 09:30 - 12:00 uur.

Voor aanmeldingen/informatie, wat betreft doop, pastoraatsgroep, locatieraad, parochiefonds, kerkhof commissie, kopij nieuwsbrief of kerktaxi graag contact opnemen met het secretariaat:
026 33 33 200 of 026 33 36 955 of per e-mail: oosterbeek@pztb.nl

Voor ziekenzalving, overlijden en uitvaart kunt u bellen: 06 40 58 38 03
Informatie over de Bernulphuskerk kunt u vinden op de website: www.bernulphus.nl