Dé Nieuwsbrief van de Sint Bernulphus te Oosterbeek, Doorwerth, Wolfheze, Heveadorp
(onderdeel van de r.-k. Z. Titus Brandsmaparochie)

BERNULPHUS TUSSENTIJDS

Jaargang 7 18 december 2020 Nummer 13

VAN DE LOCATIERAAD

Kerst in onze kerk

U zult het ongetwijfeld gehoord hebben, dat er tijdens de kerst geen vieringen in de katholieke kerken zullen plaatsvinden en dat de regels door het RIVM verder zijn aangescherpt. 
In de vorige Nieuwsbrief (nr. 12) is sprake van orgelspel, koorzang en het lezen van het kerstverhaal op donderdagavond 24 en op vrijdag 25 december. Dit zal helaas niet door kunnen gaan.

Wel kunt u even binnenlopen, rekening houdend met de anderhalve meter afstand en gebruik makend van een mondkapje

  • op donderdag 24 december van 19.00 uur tot 21.00 uur . Er is die avond geen viering maar de kerk zal wel mooi versierd zijn en er zal muziek klinken. Er is de mogelijkheid om een kaarsje te branden en natuurlijk een bezoek te brengen aan de kerststal
  • en ook op vrijdag 25 december is de kerk open van 12.00 uur tot 14.00 uur.

Op zaterdag 26 december is er om 9.30 uur een H. Eucharistieviering met pastoor Henri ten Have en muzikaal begeleid door Joep Stappers en Dick van der Meer.

Op zondag 27 december is er een Woordviering met Joop Nijrolder en ook muzikaal begeleid door Joep Stappers en Dick van der Meer.

Voor het bijwonen van de vieringen van za. 26 en zo. 27 december dient u zich van tevoren aan te melden. Dit kunt u telefonisch doen: 06 405 83 803 of via het speciaal emailadres: titus.oosterbeek@gmail.com.

Er mogen max. 30 personen bij een viering aanwezig zijn.

  • Het dragen van een mondkapje tijdens de dienst wordt geadviseerd. Als u door de kerk loopt, is het mondkapje verplicht.
  • Daarnaast geldt uiteraard de 1,5 m. afstand.
  • We verzoeken u vriendelijk om de op de vloer aangegeven looproutes in acht te nemen

ALGEMENE GEGEVENS
Het secretariaat is geopend: woensdag en donderdag van 09:30 - 12:00 uur.

Voor aanmeldingen/informatie, wat betreft doop, pastoraatsgroep, locatieraad, parochiefonds, kerkhof commissie, kopij nieuwsbrief of kerktaxi graag contact opnemen met het secretariaat:
026 33 33 200 of 026 33 36 955 of per e-mail: oosterbeek@pztb.nl

Voor ziekenzalving, overlijden en uitvaart kunt u bellen: 06 40 58 38 03
Informatie over de Bernulphuskerk kunt u vinden op de website: www.bernulphus.nl

{unsubscribe}U kunt zich desgewenst hier uitschrijven voor de ontvangst van onze lokale nieuwsbrieven{/unsubscribe}