Dé Nieuwsbrief van de Sint Bernulphus te Oosterbeek, Doorwerth, Wolfheze, Heveadorp
(onderdeel van de r.-k. Z. Titus Brandsmaparochie)

BERNULPHUS TUSSENTIJDS

Jaargang 8 9 januari 2021 Nummer 1

VAN DE LOCATIERAAD
We hebben afscheid genomen van het bijzondere, onverwacht eenzame, onvoorspelbare jaar 2020, waarin de corona pandemie ieders leven bepaalde, maar er toch ook ruimte kwam voor bezinning en een (terug) blik op ons drukke, soms ook gehaaste bestaan.Deze week bij de start van het nieuwe jaar wens ik u via deze eerste Nieuwsbrief vrede, meer veilige ruimte in gezondheid en bovenal alle goeds voor het nieuwe jaar 2021!

Terugkijkend werd december een bijzondere maand, waarin we met betrokken vrijwilligers onze meer dan 200 oudere medeparochianen een persoonlijke kerstkaart of kleine attentie aan huis brachten. De kerstvieringen konden helaas geen doorgang vinden door de beperking in aantallen en ook de beoogde inloop met muziek en zang als alternatief werd in de laatste week “afgeschaald” op basis van de strenge lockdown regels. Maar gelukkig hebben veel parochianen, jong en oud, toch een korte ronde door de Bernulphus kerk kunnen maken, rondom de stal met de heilige familie, prachtig versierd met veel groen en rode en witte bloemen in kerstsfeer.

Met trots en waardering, dank ik onze vrijwilligers voor het rondbrengen van prachtige kerstkaarten, mooie gebedenboekjes, zelfgemaakte verrassende leuke en lekkere attenties en het inrichten van de kerk met de kerstgroep in groen gehuld, centraal in ’t midden van de kerk, grote en kleine kerstbomen en schitterende bloemversieringen door de gehele kerk. We kunnen met meer vertrouwen kijken naar het nieuwe jaar, waarin een vaccin hoop biedt, we blijven omzien naar elkaar, en hopelijk weer mogen vieren, elkaar ontmoeten, samen zingen en samen kerk zijn. Dat wens ik u, ons allen toe,

Molleke Willems, voorzitter locatieraad

VIERINGEN
Op zondag 10 januari is er om 10.00 uur een viering. Voorganger is pater Van der Salm. Er wordt gezongen door 4 koorleden o.l.v. Joep Stappers.

De 1e collecte is bestemd voor het pastorale werk in de parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72RABO0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie Oosterbeek’.
De 2e collecte is bestemd voor HULPDIENST VOOR ELKAAR. Hulpdienst Voor Elkaar is voor inwoners van de gemeente Renkum, die ondersteuning nodig hebben bij het (langer) zelfstandig wonen, voor mensen die even een helpende hand nodig hebben en geen andere mogelijkheden hebben. U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer NL73ABNA0427000424

Tijdens deze viering gedenken wij:
Virginia Hoek-Mercelina
Pieter Visser
Echtpaar Gehéniau-Truffino  

Op zondag 24 januari is er een Woord-Communie viering om 10.00 uur. Voorganger is dan pastor Guido Dieteren.

De 1e collecte is bestemd voor het pastorale werk in de parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72RABO0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie Oosterbeek’.
De 2e collecte is bestemd voor Stoelenproject de Duif: Nachtopvang dak en thuislozen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op  NLINGB 0003428082 t.n.v.Penningmeester Stichting Stoelenproject de Duif Arnhem

Tijdens deze viering gedenken wij:
Lidy van der Meijs
Frits de Beijer
Berna Marée-van der Molen
Pieter Visser

Voor beide vieringen dient gereserveerd te worden. Dit kan per telefoon tel. 06 40 58 38 03 of per email: titus.oosterbeek@gmail.com
Er geldt nog steeds een maximum van 30 personen. Mondkapje en 1,5 meter afstand houden verplicht.

VAN DE RAAD VAN KERKEN
Enige keren per jaar organiseert de Raad van Kerken Oecumenische vieringen. Vanwege alle maatregelen en perikelen in deze Corona pandemie periode is er dit jaar op zo. 24 januari, in het kader van de Week van het Gebed voor de eenheid, zowel in de Vredebergkerk (voorganger ds. Irene Pluim) als in de Bernulphuskerk om 10.00 u. een viering (zie hierboven). Op dit moment is nog niet duidelijk in hoeverre er kerkgangers in de Vredebergkerk bij aanwezig mogen zijn. De dienst in de Vredebergkerk is in alle gevallen via een livestream verbinding mee te vieren op www.pkn-oosterbeek-wolfheze-nl/kerkviering

KERSTPAKKETTEN ACTIE
Door de Raad van Kerken Oosterbeek e.o. is eind 2020 weer een geslaagde actie georganiseerd, waarbij 200 kerstpakketten zijn bezorgd bij gezinnen of alleenstaanden, waar de kerstperiode niet vanzelfsprekend een feestelijke periode is door eenzaamheid of financiële problemen. De steun van ongeveer 40 vrijwilligers en de mogelijkheid om in de kerk Corona-proof te kunnen werken, hebben mede tot het succes bijgedragen. Namens de Raad van Kerken wil ik graag iedereen bedanken voor steun, bijdrage of support. Het was geweldig!

Frans Kappen, coördinator

LIEF EN LEED
Op 21 december 2020 is Wilhelmina Jacoba (Mini) de Smit- Heister in de leeftijd van 92 jaar overleden. Mini werd op 21 mei 1928 in Oosterbeek geboren. Zij huwde in 1964 met Jo de Smit (Jo was jarenlang koster in de St. Bernulphuskerk). Zij kregen 2 dochters: Irene en Angela. Mini was een zeer gelovige, lieve en zorgzame echtgenote en moeder met de grote voorliefde voor haar Maria devotie. Het gemis van haar echtgenoot Jo, die in 2011 plotseling overleed, was groot. Mini verhuisde in het najaar van 2015 naar zorgcentrum Overdal. In maart 2020 verhuisde zij vervolgens naar zorgcentrum De Sonnenberg in Oosterbeek, waar zij in augustus het Sacrament van de Zieken van pastoor Ten Have heeft ontvangen. Vlak voor het Kerstfeest is Mini overleden. Wij nemen geen afscheid van elkaar, maar zeggen met vreselijk veel pijn in ons hart, maar in het volste vertrouwen: ‘Tot ziens lieve Mini, wees maar gerust nu, bij Jo en al jouw dierbaren, die je in de dood zijn voorgegaan.’

Matthee Piris, begeleider geestelijk welzijn Vilente

ALGEMENE GEGEVENS
Het secretariaat is geopend: woensdag en donderdag van 09:30 - 12:00 uur.

Voor aanmeldingen/informatie, wat betreft doop, pastoraatsgroep, locatieraad, parochiefonds, kerkhof commissie, kopij nieuwsbrief of kerktaxi graag contact opnemen met het secretariaat:
026 33 33 200 of 026 33 36 955 of per e-mail: oosterbeek@pztb.nl

Voor ziekenzalving, overlijden en uitvaart kunt u bellen: 06 40 58 38 03
Informatie over de Bernulphuskerk kunt u vinden op de website: www.bernulphus.nl

{unsubscribe}U kunt zich desgewenst hier uitschrijven voor de ontvangst van onze lokale nieuwsbrieven{/unsubscribe}