Dé Nieuwsbrief van de Sint Bernulphus te Oosterbeek, Doorwerth, Wolfheze, Heveadorp
(onderdeel van de r.-k. Z. Titus Brandsmaparochie)

BERNULPHUS TUSSENTIJDS

Jaargang 8 22 januari 2021 Nummer 2

VAN DE LOCATIE RAAD EN DE PASTORAATSGROEP
Na uitgebreid overleg woensdagavond hebben de leden van locatieraad en pastoraatsgroep afgesproken dat we met ingang van heden onze kerk sluiten tot nader order en dat er aldus ook geen vieringen kunnen en zullen plaatsvinden. Ook het secretariaat valt onder de kerksluiting, maar u kunt ons 7 dagen in de week bereiken via telefoonnummer 06 40 58 38 03 of mail titus.oosterbeek@gmail.com Verder heeft het kabinet aangegeven dat vanaf maandag 25 januari bij uitvaarten niet langer 100 personen, maar maximaal 50 personen aanwezig mogen zijn. We vertrouwen op ieders begrip en medewerking. In onderstaande bijdragen van Miep Geutjes en Guido Dieteren, wordt verder op de maatregelen en gevolgen ingegaan. Via nieuwsbrief en website houden wij u op de hoogte. Voor nu alle sterkte toegewenst!
Molleke Willems, voorzitter locatieraad

Beste parochianen,
Nu er avond aan avond op de televisie geprobeerd wordt om ons te overtuigen van het gevaar van het Coronavirus in welke variant dan ook, hebben de pastoraatsgroep en locatieraad na uitvoerig overleg besloten om met onmiddellijke ingang de vieringen voorlopig op te schorten. Solidair met de andere kerken in Oosterbeek, die al langer stopten met samenkomsten in de kerk, doen we voorlopig ook geen vieringen meer in de Bernulphuskerk. Dat betekent dat de viering van 24 januari niet doorgaat. De mensen die zich voor deze viering opgegeven hebben, zullen we van dit bericht op de hoogte brengen.
U kunt de oecumenische viering van 24 januari uit Oosterbeek wel volgen op: www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl/vieringen/kerkdienst. Klik dan daar op de button voor het meevieren via het YouTube kanaal van de Vredebergkerk (u hoeft hiervoor niet in te loggen op YouTube).
Miep Geutjes, pastoraatsgroep

Geroepen worden, een uitnodiging……
Deze week hebben de pastoraatsgroep en de locatieraad besloten om ook in Oosterbeek de kerk te sluiten. Dat is een begrijpelijke keuze in het licht van de landelijke Lock down en de lokale situatie. Maar het is geen gemakkelijke keuze. Want dat betekent dat we niet meer samen kunnen vieren en ook dat we elkaar nu (nog) minder kunnen ontmoeten. En precies dat missen we toch allemaal.

Deze zondag zou ik bij u in de Bernulphuskerk voorgaan. En ik zou u dan hebben verteld over de leerlingen die door Jezus geroepen worden om Hem te volgen. En wat aan al die roepingsverhalen voorafgaat, dat is de persoonlijke ontmoeting met de Heer. De leerlingen willen Jezus volgen, nadat ze Hem gezien en gehoord hebben. En dat is heel herkenbaar. Want wij mensen, wij worden juist geraakt wanneer we oog in oog met een medemens staan, wanneer we iemand waarlijk ontmoeten. Precies dat maakt deze tijd juist zo moeilijk: het gemis aan direct menselijk contact. Veel mensen voelen zich in deze tijd alleen staan of zijn eenzaam. Voor hen is de kerk een belangrijk ontmoetingsmoment. En aan de andere kant zijn daar de mensen, die juist nu opgezogen worden door alle drukte. Ik heb diepe bewondering voor al die ouders met kinderen, die werk-, thuis-, school- en privé-activiteiten moeten combineren. Er wordt heel wat van hen gevraagd om al die ballen in de lucht te houden. Voor hen kan de kerk dan een rustmoment in die zo drukke week zijn. Dat is nu helaas allemaal niet mogelijk. Maar, zoals ook het kabinet benadrukt, er komt een betere tijd, er is licht aan het einde van de tunnel. Laten we daaraan vasthouden en daarop vertrouwen.

En mocht u juist nu toch mee willen doen met een viering, dan kan dat. Want vanuit de geloofsgemeenschap Ede houd ik wekelijks een online Zoomviering. We kennen Zoom natuurlijk allemaal als een handig programma om in deze tijd te vergaderen of te overleggen. Maar wij gebruiken Zoom om met elkaar een viering te houden. En dat is een heel bijzondere ervaring! Uiteraard bent ook u uitgenodigd om deel te nemen aan deze vieringen. Omdat alles online gebeurt, kan dit heel gemakkelijk. De vieringen beginnen iedere woensdagochtend om 9.00 uur en ze duren maximaal 40 minuten. Wanneer u zich bij mij aanmeldt (guido.dieteren@casema.nl), ontvangt u iedere woensdagochtend via de email een uitnodiging met de benodigde Zoomlink. U bent van harte welkom om mee te doen!
Pastor Guido Dieteren

WAAR??
In onze kerk ligt een boek, het Liber Mortuorum. In dit boek schrijven wij de namen van onze overleden mede-parochianen. Naast het boek hangen twee lantarentjes en boven het boek hing……. een Kruis (zie foto). Het Kruis is gemaakt van stukjes glas met daarop een Corpus, het lichaam van Christus. Dit Corpus is indertijd gerestaureerd door de heer Co Otten. Nu de vraag: wat is er met dit Kruis gebeurd? Weet iemand waar het nu is of waar het gebleven is? Als u iets meer weer weet of ons op een spoor kunt zetten, dan horen we dat graag.

U kunt mij, Marijke Wasser, bereiken op tel.nr. 026 3334713

LIEF EN LEED
Op 5 januari jl. overleed, in de leeftijd van 92 jaar, Hendrik Gerardus Bongers. Hij is overleden op de boerderij, waar hij geboren en getogen was. De crematie vond plaats op 11 januari jl. 
Moge hij rusten in vrede.

ALGEMENE GEGEVENS
Het secretariaat is bezet op woensdag en donderdag van 9.30 u.-12.00 u. en uitsluitend bereikbaar per telefoon of per email.
Voor aanmeldingen/informatie, wat betreft doop, pastoraatsgroep, locatieraad, parochiefonds, kerkhof-commissie, kopij nieuwsbrief of kerktaxi graag contact opnemen met het secretariaat: 026 33 33 200/ 026 33 36 955 of per e-mail: titus.oosterbeek@gmail.com
Voor ziekenzalving, overlijden en uitvaart kunt u bellen: 06 40 58 38 03

WEBSITE
Informatie over de Bernulphuskerk kunt u vinden op de website: www.bernulphus.nl

{unsubscribe}U kunt zich desgewenst hier uitschrijven voor de ontvangst van onze lokale nieuwsbrieven{/unsubscribe}