Dé Nieuwsbrief van de Sint Bernulphus te Oosterbeek, Doorwerth, Wolfheze, Heveadorp
(onderdeel van de r.-k. Z. Titus Brandsmaparochie)

BERNULPHUS TUSSENTIJDS

Jaargang 8 13 februari 2021 Nummer 3

BERNULPUSKERK GESLOTEN 
Omdat de lockdown verlengd is, zal onze kerk in ieder geval tot dinsdag 2 maart gesloten zijn voor alle activiteiten.
 
VAN DE LOCATIERAAD
Naast de lockdown en de avondklok, zorgen sneeuw en stevige winterkou ervoor dat thuisblijven een goede, voor veel ouderen de beste, meest verantwoorde optie is in deze weken. Onze kerk is nog gesloten, en zo gaan we op weg naar de Goede Week en Pasen, op weg naar betere tijden, waarin we gevaccineerd ons normale leven in ieder geval deels, weer kunnen oppakken.
 
Ondanks de sluiting tot 2 maart, willen we erop vertrouwen dat begin maart de kerk – als vanouds – weer open kan zijn overdag voor individueel bezoek, de welkome open kerk op zaterdag en hopelijk ook weer reguliere vieringen. We willen deze tijd alvast gebruiken om voorbereidingen te treffen voor noodzakelijk groot onderhoud van ons kerkgebouw. Dat kunnen we gaan doen met hulp van onze gemeente, provincie Gelderland en enige fondsen, zodat onze Bernulphus kerk, als belangrijk cultureel erfgoed in goede conditie kan worden behouden voor de toekomst. Parallel daaraan lopen de plannen van zorgorganisatie Vilente, die gestart is met voorbereiding en uitvoering van de bouwplannen voor een nieuwe zorglocatie op de plek van het “oude” Overdal.
 
In de eerstvolgende Titus Breed staat een afscheidsgesprek met Pater Wim van der Salm, die om gezondheidsredenen toch heeft moeten besluiten om niet meer alleen voor te gaan tijdens vieringen in onze kerk. Het is zeker onze wens om komende tijd een moment te vinden rondom een viering, waarin we afscheid kunnen nemen van pater van der Salm, die zovele jaren actief is geweest in Doorwerth en ook in Oosterbeek.
Molleke Willems, voorzitter locatieraad
 
COLLECTES
Op zo. 14 februari is de 1e collecte bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. U kunt uw bijdrage overmaken op NL72RABO0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van “locatie Oosterbeek”.
 
De 2e (diaconale) collecte is voor OASE Oosterbeek.
Oase Oosterbeek is een plek waar mensen op verhaal kunnen komen. De laagdrempelige inloop is het hart van Oase Oosterbeek. Wie dat wil, kan een individueel gesprek aangaan over zingevingsvragen. Zie ook www.oaseoosterbeek.nl  U kunt uw bijdrage overmaken op: NL52RABO0191877050
 
Op zo. 28 februari 2021 is de 1e collecte bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. Zie boven hoe u uw bijdrage over kunt maken. 
 
De 2e collecte is die dag voor de Bisschoppelijke Vastenactie waarover u elders in deze Nieuwsbrief en in Titus Breed meer kunt lezen. U kunt uw gift overmaken op: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag.
 
RAAD VAN KERKEN 
Eén van de activiteiten van de plaatselijke Raad van Kerken is de invulling van de vespers in de 40-dagentijd. Omdat kerkelijke vieringen alleen zonder aanwezigen plaats kunnen vinden, heeft de Raad besloten om de vespers in 2021 niet door te laten gaan. Dit besluit is ingegeven vanuit de verwachting dat de covid-maatregelen niet tijdig verruimd zullen worden. Dat betekent dat ook de vespers opgenomen zouden moeten worden. Voor de betrokkenen bij de uitvoering betekent dat een ingewikkelde organisatie en extra belasting. 
Daarnaast menen wij dat de vespers beter tot hun recht komen als deelnemers persoonlijk aanwezig kunnen zijn. Met deze toelichting hopen we op begrip van uw kant!
Jan Willem Heinen, voorzitter Raad van Kerken
 
VASTENACTIE 2021: WERKEN AAN JE TOEKOMST 
Net als andere jaren doet onze locatie mee met de Vastenactie, dit jaar niet met een ‘eigen doelen’ project maar met landelijke Vastenactie-campagne. Deze campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten. Help Vastenactie de projecten te ondersteunen, doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag of scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak het bedrag over via iDEAL. Voor het hele artikel over Vastenactie 2021 verwijzen wij u graag naar de uitgave Veertigdagentijd 2021 van Titus Breed.
 
DE DIGITALE 40-DAGEN RETRAITE VAN DE JEZUÏTEN
Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans. Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven. U kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org. Een productie van ignatiaansbidden.org ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40 dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar, om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.
 

ALGEMENE GEGEVENS
Het secretariaat is bezet op woensdag en donderdag van 9.30 u.-12.00 u. en uitsluitend bereikbaar per telefoon of per email.
Voor aanmeldingen/informatie, wat betreft doop, pastoraatsgroep, locatieraad, parochiefonds, kerkhof-commissie, kopij nieuwsbrief of kerktaxi graag contact opnemen met het secretariaat: 026 33 33 200/ 026 33 36 955 of per e-mail: titus.oosterbeek@gmail.com
Voor ziekenzalving, overlijden en uitvaart kunt u bellen: 06 40 58 38 03

WEBSITE
Informatie over de Bernulphuskerk kunt u vinden op de website: www.bernulphus.nl

{unsubscribe}U kunt zich desgewenst hier uitschrijven voor de ontvangst van onze lokale nieuwsbrieven{/unsubscribe}