Dé Nieuwsbrief van de Sint Bernulphus te Oosterbeek, Doorwerth, Wolfheze, Heveadorp
(onderdeel van de r.-k. Z. Titus Brandsmaparochie)

BERNULPHUS TUSSENTIJDS

Jaargang 8 10 april 2021 Nummer 6

VIERINGEN
Zondag 11 april is er om 10.00 u. een gebedsviering met Erik Rozeman.
Tijdens deze viering is de 1e collecte bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van “locatie Oosterbeek”.
De 2e (diaconale) collecte is voor de Voedselbank Neder Veluwe. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL38 RABO 0157688682

Zondag 25 april komt pastor Henri ten Have, die voorgaat in de eucharistieviering, die dit keer om 9.30 u. begint.
De 1e collecte is bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van “locatie Oosterbeek”.
De 2e collecte is die dag bestemd voor de opleiding van priesters, diakens in het kader van Roepingenzondag. U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL64 ABNA 0810496488 t.n.v. het fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht

Denk eraan: Voor het bijwonen van de vieringen moet u reserveren. Dit kan per telefoon, 06 40 58 38 03 of per email: titus.oosterbeek@gmail.com
 
AFSCHEID PASTOR ADRI VAN DIJK
Zoals u al in de vorige Titus Breed en Nieuwsbrief Bernulphus Tussentijds heeft kunnen lezen, neemt pastor Adri van Dijk op zo. 11 april om 10.30 u. afscheid als gastvoorganger in onze parochie in de Antoniuskerk in Ede. De viering zal via livestream worden uitgezonden (i.p.v. de livestream uit Wageningen). Kijk via de website www.ztitusbrandsmaparochie.nl, klik dan op YouTube. Jammer genoeg is er door de coronaregels geen mogelijkheid om een receptie te houden. Wel kunt u hem een kaart met een persoonlijke wens sturen, die dan in de afscheidsviering aan hem worden overhandigd. U kunt uw kaart sturen naar: pastor Adri van Dijk, p/a Locatie Katholiek Ede, Stationsweg 112, 6711 PZ Ede.
 
LIEF EN LEED
In memoriam Paul Reah
Vrijdag 1 april, Goede Vrijdag, hebben wij op de natuurbegraafplaats Heidepol Paul Reah begeleid naar zijn laatste rustplaats, terug in de natuur waar hij zo van hield.
Paul Reah en zijn vrouw Janneline kwamen - via een periode in Engeland, waar Paul in mei 1947 in South Shields geboren is en daarna enige tijd in India - terecht in Oosterbeek, waar Paul Reah koster werd in onze Bernulphus Parochie. Het was de tijd waarin Antoon Wissing in Oosterbeek pastoor was. Tijdens onze laatste ontmoeting heeft Paul nog uitgebreid anekdotes uit die tijd verteld. Na het vertrek van pastoor Wissing, was koster Paul een stabiele factor in ons kerkelijk leven. Paul Reah ging in 2012 met pensioen, en was daarmee de laatste professionele koster in onze parochie. Paul was een zachtmoedige, altijd optimistische en betrokken man. Bij zijn afscheid was er inmiddels een uitgebreid kostersboek, zodat de vrijwillige opvolgers alle benodigde informatie bij de hand hadden. Paul was een groot liefhebber van de natuur, in zijn tuin kon hij eindeloos bezig zijn en ook intens genieten van alle vogels en hun gezang. De laatste jaren waren er (te) vaak ernstige problemen met zijn gezondheid, zodat er weinig gelegenheid was om van zijn pensioen te genieten. Paul Reah overleed op 27 maart 2021. Zijn echtgenote Janneline en zijn zoons Oak en Arun gaan hem zeer missen. Wij zijn Paul dankbaar voor de vele jaren dat hij in ons midden werkzaam was en koesteren de goede herinneringen aan hem. Paul spreekt parochianen toe in onze kerk tijdens zijn afscheid als koster in 2012
 
Molleke Willems, voorzitter locatieraad
 
KERK OPEN VOOR GEBED OF KAARS AANSTEKEN
De kerk is op werkdagen van 9.30 uur tot 16.00 uur geopend. U kunt daar, op het tijdstip dat u goed uitkomt, binnenlopen voor gebed of om een kaarsje aan te steken. (Mondkapje verplicht!)
 
ALGEMENE GEGEVENS

Op het secretariaat is woensdag en donderdag van 9.30 u.-12.00 u. iemand aanwezig, maar uitsluitend bereikbaar per telefoon of per email.
Voor aanmeldingen/informatie, wat betreft doop, pastoraatsgroep, locatieraad, parochiefonds, kerkhof-commissie, kopij nieuwsbrief of kerktaxi graag contact opnemen met het secretariaat: 026 33 33 200/ 026 33 36 955 of per e-mail: titus.oosterbeek@gmail.com Voor ziekenzalving, overlijden en uitvaart kunt u bellen: 06 40 58 38 03 Hebt u berichten voor deze Nieuwsbrief stuur deze dan naar het secretariaat, oosterbeek@pztb.nl met als Onderwerp: Voor de redactie

WEBSITE
Informatie over de Bernulphuskerk kunt u vinden op de website: www.bernulphus.nl