Dé Nieuwsbrief van de Sint Bernulphus te Oosterbeek, Doorwerth, Wolfheze, Heveadorp
(onderdeel van de r.-k. Z. Titus Brandsmaparochie)

BERNULPHUS TUSSENTIJDS

Jaargang 8 8 mei 2021 Nummer 8

HET HEEFT DE KONING BEHAAGD….
Mevrouw Riet Teunissen te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Op vele terreinen zet Riet zich actief in als vrijwilliger o.a. bij de Stichting Kruispunt in Arnhem, waar zij voor dak- en thuislozen kookt en ze is gastvrouw bij het inloophuis Oase. Ook voor onze Bernulphuskerk zet ze zich al bijna 50 jaar in op vele terreinen. Haar werk doet ze altijd met veel overgave, vaak in stilte en heel consciëntieus. Riet is een vrouw, waarop je nooit tevergeefs een beroep doet.
Proficiat, Riet!
Een trotse Riet met haar even trotse man Willi
 
VIERINGEN
Zondag 9 mei 09:30 uur: Eucharistieviering - Pastoor ten Have
De 1e collecte is bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72RABO0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van “locatie Oosterbeek”.
De 2e collecte is voor Kondwa. Onze geloofsgemeenschap ondersteunt al jaren een project in Zambia: Via een parochiaan zijn we met dit project in aanraking gekomen en het project heeft nog steeds onze steun nodig! Kondwa betekent “Be Happy” en biedt opvang en educatie aan kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar. De meeste kinderen zijn hun ouders verloren door de HIV epidemie en worden ook psychologisch ondersteund. Op https://orangebabies.nl/nl/kondwa kunt u meer lezen over dit project. U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL38RABO0157688682 van PCI onder vermelding van bijdrage KONDWA. Zij zorgen dat het totale bedrag op de juiste plaats terecht komt.
 
Tijdens deze viering verzorgt Joep Stappers (en/of cantoren) en Dick van der Meer (orgel) de muzikale begeleiding.
Denk eraan: Voor het bijwonen van de vieringen moet u reserveren. Dit kan per telefoon 06 40 58 38 03 of per email: titus.oosterbeek@gmail.com
 
Zondag 23 mei: Pinksteren: 10:00 uur: Woord- en communieviering met pastor Guido Dieteren
U zult begrijpen dat de traditionele Pinkstermanifestatie ook dit jaar helaas niet doorgaat.
 
THEE MET THEMA
In de ban van een beter verleden met Willem Huberts. 
In het kader van “75 jaar + 1 vrijheid” houdt Willem Huberts een voordracht over de opkomst, bloei en ondergang van de fascistische politieke partijen, die Nederland heeft gekend. Waarom zagen in het interbellum vele tienduizenden Nederlanders zich als fascist? Welke raakvlakken zijn er tussen conservatisme, fascisme en  nationaalsocialisme? En wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het Nederlandse en generieke fascisme? Kunnen wij hier nu van leren? Is het fascisme inmiddels verdwenen, of …? Willem Huberts (Utrecht, 1953) studeerde Nederlands. Hij werkte achtereenvolgens als wetenschappelijk bibliograaf, in het bankwezen en als directeur van een openbare bibliotheek. Huberts promoveerde op een onderzoek naar de relatie tussen het generieke en het Nederlandse fascisme. Boeken van de hand van Willem Huberts: In de ban van een beter verleden - Het Nederlandse fascisme 1923-1945 (2017) Er moest iets nieuws komen! - Getuigenissen van  Nederlandse fascisten 1940-1950 (2019).
Aanmeldingen, uiterlijk wo. 26 mei, voor de zoombijeenkomst, die plaatsvindt op zo. 30 mei van 16.00 u. – 17.30 u., met naam en emailadres op   theemetthemaoosterbeek@gmail.com Vrijwillige bijdrage voor deze bijeenkomst kan worden gestort op NL34INGB 000 527 0000 van de Raad van Kerken Oosterbeek- Wolfheze o.v.v. Thee met Thema Oosterbeek. Informatie: Marlies Raaijmakers, m.raaijmakers4@upcmail.nl
 
LIEF EN LEED
Op 30 april is mevr. Gabique Kortenhorst-van der Velden overleden in de leeftijd van 91 jaar. Ze woonde de laatste jaren in Amersfoort. Haar uitvaart vindt in besloten kring plaats op zaterdag 8 mei in onze kerk. U kunt deze volgen via een livestream op dinsdag 8 mei om 11.00 uur  http://twitch.tv/eenlaatstegroet  Hierna wordt ze begraven in de hof achter de kerk, bij haar man.
Moge zij rusten in vrede.
 
Op di. 4 mei overleed mevr. Lies (Anna Elisabeth) Baede-Hemes in de leeftijd van 99 jaar. Op di. 11 mei vindt haar uitvaart plaats, ook in besloten kring. 
Moge zij rusten in vrede.
 
ALGEMENE GEGEVENS

Op het secretariaat is woensdag en donderdag van 9:30 tot 12:00 uur iemand aanwezig, maar uitsluitend bereikbaar per telefoon of per email.
Voor aanmeldingen/informatie, wat betreft doop, pastoraatsgroep, locatieraad, parochiefonds, kerkhof-commissie, kopij nieuwsbrief of kerktaxi graag contact opnemen met het secretariaat: 026 33 33 200/ 026 33 36 955 of per e-mail: titus.oosterbeek@gmail.com Voor ziekenzalving, overlijden en uitvaart kunt u bellen: 06 40 58 38 03 Hebt u berichten voor deze Nieuwsbrief stuur deze dan naar het secretariaat, oosterbeek@pztb.nl met als Onderwerp: Voor de redactie

WEBSITE
Informatie over de Bernulphuskerk kunt u vinden op de website: www.bernulphus.nl