Dé Nieuwsbrief van de Sint Bernulphus te Oosterbeek, Doorwerth, Wolfheze, Heveadorp
(onderdeel van de r.-k. Z. Titus Brandsmaparochie)

BERNULPHUS TUSSENTIJDS

Jaargang 8 22 mei 2021 Nummer 9

VIERINGEN
Zondag 23 mei is er een Pinksteren Woord- en communieviering met pastor Guido Dieteren, op orgel: Dick van der Meer en cantor Joep Stappers. Aanvang 10.00 uur.

De 1e collecte is bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72RABO0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van “locatie Oosterbeek”.
 
De 2e collecte is die dag in het kader van de Week Nederlandse Missionaris.
Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Eén keer per jaar zetten wij hen zélf in het middelpunt. Dat doen we tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Van 15 t/m 23 mei voert WNM-campagne voor het welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de ander. Uw steun is daarbij onmisbaar! Al vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen zij heel goed gebruiken. Zie ook: www.weeknederlandsemissionaris.nl 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL30RABO0171211111
 
Zondag 13 juni is er om 10.00 u. een Gebedsviering met Toos Jurrius-Kunnen. Op orgel: Dick van der Meer en cantores o.l.v. Joep Stappers.

De 1e collecte is bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72RABO0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van “locatie Oosterbeek”.
 
De 2e collecte is die dag voor Parochiële Caritas werkgroep Heelsum-Doorwerth-Oosterbeek-Renkum
U kunt uw bijdrage ook overmaken op RABONL38RABO0157688682
 
Denk eraan: u moet voor deze vieringen reserveren.
Dit kan per telefoon: 06 40 58 38 03 of per email: titus.oosterbeek@gmail.
 
LIEF EN LEED
In Memoriam
Vrijdag 30 april jl. is in de leeftijd van 91 jaar overleden mevrouw Gabriëlle Johanna J. Maria (Gabique) Kortenhorst-van der Velden.
Zij trouwt met Jules Kortenhorst en samen worden zij de ouders van 2 dochters en 3 zonen.Vele jaren wonen zij aan de Schellardweg alhier. Na het overlijden van haar man Jules in mei 1990, probeert zij opnieuw vorm te geven aan haar leven. Steeds op zoek naar oude waarden maar openstaand voor de ontwikkelingen van deze tijd kiest ze haar eigen pad. De traditie van het geloof waarin zij is opgevoed was haar dierbaar. Ze is echter blijven zoeken naar de zin en de betekenis van haar geloof in deze tijd. Na een aantal jaren verhuist zij naar Het Hillenbos aan de Oranjeweg nr.18. Vanwege de ernstige achteruitgang van haar gezondheid wordt zij enige maanden geleden opgenomen in een verpleeghuis in Amersfoort dicht bij haar dochter Gabique. Na het ontvangen van het sacrament van de Zieken, waarbij zij met dankbaarheid terugkeek op het vele goede dat haar in het leven was overkomen, is zij gestorven. Zij voelde zich geborgen in Gods hand. Op zaterdag 8 mei, heeft in onze kerk haar uitvaart plaats gevonden. Haar kinderen en kleinkinderen hebben in grote dankbaarheid afscheid van haar genomen en hebben haar te ruste gelegd in het graf waar ook haar man, hun vader begraven is.
Moge zij rusten in vrede.
 
Op dinsdag 4 mei overlijdt mevrouw Anna Elisabeth (Lies) Baede-Hemes in de leeftijd van 99 jaar.
Geboren en opgegroeid in Amsterdam. Heeft daar ook de oorlogsjaren en hongerwinter meegemaakt. Met haar man verhuisde zij naar Oosterbeek en later naar Heelsum. 3 kinderen werden geboren en zij heeft de geboorte en opgroeien van haar kleinkinderen heel actief meegemaakt. Zij konden bij Omi logeren en dat was fijn. Zij was een gastvrije vrouw en hield van bezoek. Zij bezocht ook haar dochter en kleinkinderen in Canada. Ook de geboorte van haar achterkleinkinderen heeft zij mee mogen maken. Daar genoot zij van. In de tijd dat haar man John een bedrijf had, deed zij de administratie naast het huishouden. In 1979 overleed haar man plotseling. Met nieuwe moed pakte zij het leven weer op. Verbazingwekkend krachtig. Zo staat op haar kaart geschreven. Zij verhuisde naar de Oranjeweg en had het daar erg naar de zin. Daar heeft ze zelfstandig gewoond, tot enkele maanden geleden haar gezondheid het niet meer toeliet. Verburgt Molhuysen Staete werd haar nieuwe woning. Daar is ze 4 mei overleden. “Wees maar niet verdrietig….mijn leven was mooi”. Met mooie herinneringen, muziek en gebeden hebben we afscheid van haar genomen en haar begeleid naar haar laatste rustplaats op het kerkhof achter de kerk.
Dat zij mag rusten in Gods vrede.
 
Op vrijdag 7 mei overlijdt in de leeftijd van 92 jaar mevrouw Helena Johanna Catharina Hesseling-Barenbrug.
Samen met haar man Henk en hun drie kinderen woont zij vele jaren op Nieuwland. Via een appartement op de Molenweg verhuist zij een aantal jaren geleden naar Overdal. Gaandeweg heeft zij meer zorg nodig en een verhuizing naar verpleeghuis de Molenberg wordt dan ook noodzakelijk. Hier overlijdt zij. Woensdag 12 mei vond, als gevolg van de Coronamaatregelen, haar uitvaart plaats in besloten kring in onze kerk. Daarna is zij begraven in de Hof achter de kerk in het graf waar ook haar man begraven is.
Moge zij rusten in vrede.
 
ALGEMENE GEGEVENS

Op het secretariaat is woensdag en donderdag van 9:30 tot 12:00 uur iemand aanwezig, maar uitsluitend bereikbaar per telefoon of per email.
Voor aanmeldingen/informatie, wat betreft doop, pastoraatsgroep, locatieraad, parochiefonds, kerkhof-commissie, kopij nieuwsbrief of kerktaxi graag contact opnemen met het secretariaat: 026 33 33 200/ 026 33 36 955 of per e-mail: titus.oosterbeek@gmail.com Voor ziekenzalving, overlijden en uitvaart kunt u bellen: 06 40 58 38 03 Hebt u berichten voor deze Nieuwsbrief stuur deze dan naar het secretariaat, oosterbeek@pztb.nl met als Onderwerp: Voor de redactie

WEBSITE
Informatie over de Bernulphuskerk kunt u vinden op de website: www.bernulphus.nl