Dé Nieuwsbrief van de Sint Bernulphus te Oosterbeek, Doorwerth, Wolfheze, Heveadorp
(onderdeel van de r.-k. Z. Titus Brandsmaparochie)

BERNULPHUS TUSSENTIJDS

Jaargang 8 12 juni 2021 Nummer 10

BEWONERS OVERDAL ZIJN VERHUISD NAAR ORANJE NASSAU’S OORD
Op 7 juni jl. zijn de bewoners van Overdal verhuisd naar een gedeelte van Oranje Nassau’s Oord in Wageningen (grens Renkum). Een gedeelte is geheel geschikt gemaakt voor de tijdelijke huisvesting van de bewoners van Overdal. Wellicht heeft u er over gelezen in de Gelderlander. De laatste weken kwam ik er nogal eens om wat te helpen met inpakken en wat steun en bemoediging te bieden. Aan de nichtjes van Jan Winter (ik noem hem maar zo, want zo kennen de meeste mensen hem) heb ik beloofd de adreswijziging ook in onze Nieuwsbrief te zetten. De nichtjes hebben zijn kamer echt gezellig gemaakt en toen ik maandagavond even langs ging om te kijken of iedereen goed over was gekomen, kon hij met een glaasje wijn proosten op de toekomst. Een leuke foto van hem vindt u op de website 

https://www.vilente.nl/nieuws/succesvolle-verhuizing-bewoners-vilente-overdal/

Wij zullen de bezoekers van onze vieringen: Jan Winter, mevrouw Tesfay en mevrouw Van den Boom voortaan gaan missen bij onze vieringen, maar gaan kijken wat er mogelijk is in de toekomst. Ook Diny Seegers (zij woont in Overdal in het gedeelte van de Siza dorpgroep) hebben we lang niet meer gezien. Via de nieuwsvoorziening vanuit Vilente hoorde ik dat de Siza groep nog tot eind van het jaar op de Lebretweg blijft. Ook zij zullen daarna verhuizen. Waarnaartoe, is ons nog niet bekend. Welnu, het nieuwe adres is:  
Kortenburg 4
Afdeling: Kerkweg 
6704 AV Wageningen            

Antoinet Verborg, Pastoraatsgroep

VIERINGEN
Zondag 13 juni 10:00 uur: Woorddienst, voorganger: Toos Jurries-Kunnen, Cantores o.l.v. Joep Stappers

De 1e eerste collecte is bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72RABO0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van locatie Oosterbeek”.
De 2e collecte is die dag voor de Parochiële Caritas Instelling (werkgroep Heelsum-Oosterbeek-Doorwerth-Renkum). U kunt uw bijdrage ook overmaken op  RABO NL38RABO 0157688682 

Zondag 27 juni 09:30 uur: Eucharistieviering, voorganger: Pastoor H. ten Have, Parohiële Schola ol.v. Ronald de Haan
De 1e collecte is bestemd voor het pastorale werk in onze geloofsgemeenschappen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72RABO0156276720 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van locatie Oosterbeek”.
De 2e  collecte is voor Stichting Kruispunt Arnhem: Diaconale opvang voor dak- en thuislozen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL85INGB0007235757.

Zondag 11 juli 09:30 uur: Eucharistieviering, voorganger: Pastoor H. ten Have, Parochiëel koor Feniks en organist Dick van der Meer

Voor het bijwonen van de vieringen moet u nog steeds reserveren, zie ook elders in deze nieuwsbrief. Dit kan per telefoon: 06 40 58 38 03 of per email: titus.oosterbeek@gmail.com

KOFFIE DRINKEN NA DE VIERING
Nu de mogelijkheden wat verruimd zijn willen wij zondag 13 juni, na de viering, weer koffiedrinken, liefst op het kerkplein. Hartelijk welkom na de viering! 

VERSOEPELING CORONA MAATREGELEN
Met ingang van 5 juni jl.heeft de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen doorgevoerd. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk.

- Vanaf nu mogen er 50 mensen de viering bijwonen i.p.v. 30, uiteraard met inachtneming van de anderhalve meter maatregel en het gebruik van een mondkapje. Men moet van tevoren blijven reserveren.

- Zingen mag nog niet, behalve door de cantor of maximaal 4 zangers.

- Houd altijd anderhalve meter afstand.

- Koffiedrinken is weer mogelijk:

  • Het geschiedt bij voorkeur buiten.
  • Er wordt koffie geserveerd door twee of maximaal drie mensen, in kartonnen bekertjes en met kartonnen lepeltjes.
  • Kerkgangers pakken niets zelf! Alles wordt hen aangereikt. Dat betekent dat de koffie, de suiker en de melk uitgeserveerd worden.

- De verwachting is dat per 30 juni verdere versoepelingen in kunnen gaan.

OPROEP VOOR PAROCHIEEL LIVESTREAM-TEAM
Zoals bij de meesten wel bekend is,  worden de zondagsvieringen via een livestream beschikbaar gesteld. Onder andere een groep jongeren (waaronder Jurre, Samuel en Siem) helpt met deze livestream. Er is altijd één volwassene en één jongere die zorgt dat parochianen, die niet naar de kerk kunnen komen, toch de viering online kunnen bijwonen.  De live opname wordt vanuit Wageningen uitgezonden, maar is voor alle mensen van binnen en buiten onze parochie. Het livestream-team is nog op zoek naar extra jongeren die hierbij willen helpen. Als dit je leuk lijkt laat het dan weten! Ook zoeken zij extra volwassenen die in het team willen meedraaien. Je bent dan ongeveer 1x per maand aan de beurt. Je krijgt van tevoren een korte opleiding. Een keer meekijken om te zien of het je leuk lijkt, is ook mogelijk. Als je vragen hebt of als je wil een keer mee wilt kijken, stuur dan een mailtje naar: rkpztb@gmail.com.Dan nemen we contact met je op.

“REMONSTRANTEN OOSTERBEEK” VIA PODCAST
Om van te genieten: Een derde serie gesprekken over ‘De zin van het leven’. Via de website https://oosterbeek.remonstranten.nl/blog/actueel/podcast-over-de-zin-van-het-leven-met-klaas-stoter-2-2/    kunt u via de podcast verschillende gesprekken over het boek “De Zin van het leven” van Fokke Obbema beluisteren

NIEUWS UIT HET AARTSBISDOM
Wilt u geïnformeerd worden over wat er zich afspeelt in ons bisdom is het interessant om de volgende site te openen. Hierin leest u o.a. wat een cantorcursus inhoudt en hoe u zich daarvoor kunt opgeven.

ALGEMENE GEGEVENS

Op het secretariaat is woensdag en donderdag van 9:30 tot 12:00 uur iemand aanwezig, maar uitsluitend bereikbaar per telefoon of per email.
Voor aanmeldingen/informatie, wat betreft doop, pastoraatsgroep, locatieraad, parochiefonds, kerkhof-commissie, kopij nieuwsbrief of kerktaxi graag contact opnemen met het secretariaat: 026 33 33 200/ 026 33 36 955 of per e-mail: titus.oosterbeek@gmail.com Voor ziekenzalving, overlijden en uitvaart kunt u bellen: 06 40 58 38 03 Hebt u berichten voor deze Nieuwsbrief stuur deze dan naar het secretariaat, oosterbeek@pztb.nl met als Onderwerp: Voor de redactie

WEBSITE
Informatie over de Bernulphuskerk kunt u vinden op de website: www.bernulphus.nl