Met de fusie van 2010 van 11 parochies tot een grote parochie - de Z.Titus Brandsma - is de pastorale organisatie in de verschillende locale geloofsgemeenschappen aanzienlijk veranderd. De, inmiddels 7, overgebleven geloofsgemeenschappen hebben gezamenlijk te maken met een Pastores team van 2 pastores. Daarnaast heeft iedere locatie een Pastoraatsgroep, bestaande uit een aantal leken. Deze pastoraatsgroep fungeert als geweten van de plaatselijke gemeenschap en coördineert de pastorale activiteiten.