In elke viering op zondag houden wij twee collectes. De eerste voor pastoraal werk en eredienst in de eigen geloofsgemeenschap en de tweede voor een diaconaal doel. De opbrengsten van het laatste half jaar: 

Als lid van de pastoraatsgroep houd ik me vooral bezig met alles wat met diaconie te maken heeft. Vanuit de wens om in de maatschappij als kerk zichtbaar te zijn en te blijven is vanuit de diaconieën van de verschillende kerken in Oosterbeek-Heveadorp-Wolfheze-Heelsum en Renkum de gedachte ontstaan om veel meer samen te gaan werken. Tot vorig jaar was er het Steunfonds, waarin de kerken en de gemeente Renkum participeerden. Dat Steunfonds is opgeheven omdat het niet (meer) aan zijn oorspronkelijke doel (snelle hulp in noodgevallen) voldeed. 

Op zondag na de viering is het een goede gewoonte om samen koffie te drinken en zo van het wel en wee van elkaar op de hoogte te blijven. Die koffie moet wel gezet worden en de kopjes klaargezet en weer in de vaatwasser. Geen hele grote klus, maar iemand moet het doen. Omdat de groep, die het nu doet wat klein geworden is, zijn we dringend op zoek naar een paar mensen, die hieraan mee willen werken. U mag gerust eerst eens een keer meelopen om te kijken of het iets voor u is. 

Nu alweer een hele tijd is het de gewoonte een tweede collecte te houden voor een diaconaal doel. Er is een rooster opgesteld voor het hele jaar en zo mogelijk worden er mensen die betrokken zijn bij een doel ingezet bij de collecte. Hieronder vindt u de opbrengsten van de laatste periode: