Zondagsviering
Elke 2e & 4e zondag van de maand om 10:00 uur is er in de Bernulphuskerk een viering.

Woensdag 19.00 uur Oecumenisch avondgebed

  • Zondag 25 oktober 2020 | 09.30 | Eucharistieviering - m.m.v. Cantor | Pastoor Henri ten Have Pr.
    30e zondag door het jaar

RICHTLIJNEN VOOR KERKBEZOEK IVM CORONA PANDEMIE:

(een samenvatting uit het gebruiksplan voor de kerken)
Heb je koorts of ben je verkouden, blijf dan thuis!
Houdt afstand, minimaal 1,5 m, regel geldt niet voor personen, die samenwonen
Kom niet allemaal tegelijk, kom ruim op tijd en wacht buiten op gepaste afstand! Kerkgangers worden in het portaal opgevangen en aldaar gevraagd naar reservering en gezondheid.
Collectemandjes staan in de hal
In de hal handen ontsmetten, ontsmettingsgel staat links bij opgang van de trap
U wordt door een begeleider rechtstreeks naar uw plaats gebracht, er is geen vrije plaats keuze. Liturgieboekjes liggen op de plek. De te gebruiken route is duidelijk aangegeven op de vloer
De voorganger reikt de communie uit op één punt (achter plexiglas), ook hier handen ontsmetten, gel staat hier klaar.

Helaas zijn ook de komende tijd bij vieringen maar 30 kerkgangers welkom, en VOL=VOL. U kunt reserveren via mail: titus.oosterbeek@gmail.com of telefoon 06 4058 3803Bij reservering dient u naam en telefoonnummer op te geven (dit is op voorschrift van het RIVM, zodat in geval van corona besmetting contacten kunnen worden getraceerd).

Voor een actueel overzicht van alle vieringen verwijzen wij u graag naar ons "Rooster".

Op (zon)dagen dat er in Oosterbeek geen viering is kunt u elders in onze parochie terecht, zie hier het parochie-vieringen-overzicht.

Voor parochianen die de zondagsdiensten van het RKK/KRO Mediapastoraat volgen bestaat de mogelijkheid om zich voor 22 euro te abonneren op de tekstboekjes die 27 keer per jaar verschijnen. U kunt zich opgeven bij:

Mediapastoraat
POSTBUS 23000
1202EA HILVERSUM

of per email: rkkmediapastoraat@kro.nl