Welkom, bij de start van een nieuw jaar, met nieuwe kansen en mogelijkheden. Maar, eerst wil ik met u kort terugkijken op 2019, een prachtig jubeljaar, de viering van 100 jaar kruiswegstaties van Jan Toorop, hier in de kerk. Een groot aantal vrijwilligers zorgde voor bijzondere bijeenkomsten, het samenstellen van een prachtig boek, diverse activiteiten en rondleidingen en veel bezoekers! Dank daarvoor. De meer dan 800 Tooropboeken zijn nu op; er zal nog een klein aantal worden nabesteld.

Aan ’t einde van augustus werden alle parochianen wreed opgeschrikt uit ontspannen zomerse gedachten, toen de brief van het Parochiebestuur op de mat viel, die op zakelijke toon informeerde over de toekomst van onze parochie en locaties, de teruggang in bezoekers en inkomsten en de noodzakelijke sluiting van gebouwen.

Direct nadat de brief over de toekomst van de Z Titus Brandsma parochie was ontvangen, kwamen er veel reacties los, ongerust, teleurgesteld maar ook strijdvaardig met plannen om voor onze locatie een plek van samenkomst, van vieren te kunnen behouden of elders te organiseren. Opgewekt werd ik van het telefoontje van een betrokken parochiaan, die mij vroeg wat de kerk moest kosten, want natuurlijk wilde hij bijdragen aan de aankoop daarvan als het daartoe mocht komen! Wij zijn ons bewust van de ernst van de situatie, maar ook graag bereid met elkaar na te denken over de toekomst.

In augustus heeft het parochiebestuur bijgaande brief en uitnodiging naar alle parochianen verstuurd.
Middels deze link kunt u die nogmaals inzien.

De bijeenkomst in Oosterbeek vindt plaats op donderdag 5 september 20:00 uur in de Trefzaal, of bij grote belangstelling in de kerk.
 

Terugkijkend op het achterliggende jaar, merken we dat ’t goed is een aantal “huishoudelijke” zaken nog eens te benoemen of wat anders te organiseren, het gaat hierbij om:

ACTIVITEITEN waarvoor de trefzaal of kerkruimte gebruikt worden:  vriendelijk doch dringend verzoek om ALLE activiteiten te (laten) noteren op de activiteitenkalender, die (op een nieuwe plek) bovenaan de trap naar de étage hangt. Daarbij gaat het om alle samenkomsten overdag en ‘s avonds, ook wekelijkse  koorrepetities of kleine vergaderingen. Vastleggen van een datum zelf noteren incl. tijdstip, of telefonisch doorgeven via het secretariaat of bij het begin bv vanaf 1 januari vastleggen voor de komende periode.

BEZORGING TITUS BREED en BT.  Er wordt gewerkt aan een betere wijkindeling voor het rondbrengen van de kerkbladen. Na de scheiding eind 2017 tussen bezorging in persoon of digitaal blijken wijken niet logisch qua grootte e/o route. Begin van het nieuwe jaar hopen we deze indeling meer in balans te hebben.

TREFZAAL INDELING:  na de interne verbouwing en de komst van Doorwerth zijn de trefzaal, keuken en ook de bovenétage opnieuw ingedeeld. De trefzaal heeft logische en efficiënte indeling, maar omdat die indeling blijkbaar niet voldoende duidelijk bleek,  is er nu een plattegrond van de goede indeling  present in trefzaal en keukentje. Na gebruik stoelen en tafels terugzetten in de JUISTE indeling.

En tot slot: de OPENBARE ruimtes achterin onze kerk worden intensief bezocht en gebruikt, dat is goed want daar is onze kerk tenslotte ook voor. Wekelijks komt schoonmaakbedrijf van Rees voor noodzakelijk onderhoud, maar dat blijkt onvoldoende voor een nette huishouding.  Daarom een dringend verzoek aan alle gebruikers  en vrijwilligers om trefzaal en keuken netjes achter te laten, want dat blijkt geen dagelijkse gewoonte. In de keuken komt nu een lijstje met attentiepunten (Denk aan………..) voor het netjes achterlaten na gebruik !

Veel dank voor ieders aandacht en betrokkenheid, want van een goed uitziende kerk en bijbehorende ruimten genieten we allemaal!

Goede decembermaand toegewenst,

Namens de locatieraad,  Molleke Willems