Terugkijkend op het achterliggende jaar, merken we dat ’t goed is een aantal “huishoudelijke” zaken nog eens te benoemen of wat anders te organiseren, het gaat hierbij om:

ACTIVITEITEN waarvoor de trefzaal of kerkruimte gebruikt worden:  vriendelijk doch dringend verzoek om ALLE activiteiten te (laten) noteren op de activiteitenkalender, die (op een nieuwe plek) bovenaan de trap naar de étage hangt. Daarbij gaat het om alle samenkomsten overdag en ‘s avonds, ook wekelijkse  koorrepetities of kleine vergaderingen. Vastleggen van een datum zelf noteren incl. tijdstip, of telefonisch doorgeven via het secretariaat of bij het begin bv vanaf 1 januari vastleggen voor de komende periode.

BEZORGING TITUS BREED en BT.  Er wordt gewerkt aan een betere wijkindeling voor het rondbrengen van de kerkbladen. Na de scheiding eind 2017 tussen bezorging in persoon of digitaal blijken wijken niet logisch qua grootte e/o route. Begin van het nieuwe jaar hopen we deze indeling meer in balans te hebben.

TREFZAAL INDELING:  na de interne verbouwing en de komst van Doorwerth zijn de trefzaal, keuken en ook de bovenétage opnieuw ingedeeld. De trefzaal heeft logische en efficiënte indeling, maar omdat die indeling blijkbaar niet voldoende duidelijk bleek,  is er nu een plattegrond van de goede indeling  present in trefzaal en keukentje. Na gebruik stoelen en tafels terugzetten in de JUISTE indeling.

En tot slot: de OPENBARE ruimtes achterin onze kerk worden intensief bezocht en gebruikt, dat is goed want daar is onze kerk tenslotte ook voor. Wekelijks komt schoonmaakbedrijf van Rees voor noodzakelijk onderhoud, maar dat blijkt onvoldoende voor een nette huishouding.  Daarom een dringend verzoek aan alle gebruikers  en vrijwilligers om trefzaal en keuken netjes achter te laten, want dat blijkt geen dagelijkse gewoonte. In de keuken komt nu een lijstje met attentiepunten (Denk aan………..) voor het netjes achterlaten na gebruik !

Veel dank voor ieders aandacht en betrokkenheid, want van een goed uitziende kerk en bijbehorende ruimten genieten we allemaal!

Goede decembermaand toegewenst,

Namens de locatieraad,  Molleke Willems

Onze Toorop kruiswegstaties waren donderdag 1 november te zien op TV Gelderland: http://gld.nl/83S1 Het terugkijken waard!

In 1919, om precies te zijn op zondag 18 mei, zijn de staties officieel ingewijd in onze kerk. Dat wil zeggen dat ze volgend jaar 100 jaar in onze kerk hangen. Om die reden worden er op dit moment voorbereidingen getroffen om extra aandacht te besteden aan deze bijzondere kunstwerken, die vele mensen hebben geïnspireerd, met name in de Goede Week. Oproep! Bij deze roepen we (oud)parochianen op om eens in hun archief te duiken of daar nog foto´s te vinden zijn waarop staties geheel of gedeeltelijk staan afgebeeld. Ook zijn we benieuwd naar wetenswaardigheden over de staties. Hoe zagen ze eruit? Hingen ze apart? Kent u mensen die afgebeeld zijn? Wat vindt u van de staties? Heeft u nog bijzondere herinneringen aan de staties? We horen dat graag van u. Alvast bedankt voor uw bijdrage. Harry Schoot 06 51508028 Pauline van Woudenberg 026 3706090 Henk Brummer 026 3335988 Secretariaat 026 3333200, E-mailadres oosterbeek@ztb.nl

Na de herinrichting van het liturgisch centrum begin dit jaar was er geen plaats voor het grote kruis op de bekende plaats Ook de werkgroep meende dat ’t kruis moest terugkeren in de kerk, maar omdat dat niet gebeurde hebben meerdere parochianen ons daarop aangesproken, terecht! U kunt gerust zijn, het grote kruis hangt sinds 21 november weer voorin de kerk tegen een pilaar aan de zijzijde van het liturgisch centrum. De bevestiging van het kruis is provisorisch, maar voor de kerstvieringen is het weer stevig en definitief geplaatst, met dank aan Jan Denissen en Piet Scheeren.