Welkom, bij de start van een nieuw jaar, met nieuwe kansen en mogelijkheden. Maar, eerst wil ik met u kort terugkijken op 2019, een prachtig jubeljaar, de viering van 100 jaar kruiswegstaties van Jan Toorop, hier in de kerk. Een groot aantal vrijwilligers zorgde voor bijzondere bijeenkomsten, het samenstellen van een prachtig boek, diverse activiteiten en rondleidingen en veel bezoekers! Dank daarvoor. De meer dan 800 Tooropboeken zijn nu op; er zal nog een klein aantal worden nabesteld.

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk vrijwilligers te bereiken om deel te nemen aan deze stamppotmaaltijd; mocht dat ons niet zijn gelukt, dan spijt dat ons. Rond het einde van ’t jaar heb ik heel veel vragen gehad over de toekomst van kerk en gemeenschap. Hoe verder?
Dan gaat het om twee speerpunten: een plek en de inhoud van ons kerkzijn. En juist over de inhoud waren er vragen. Dus ligt in de komende maanden de focus op de toekomst en hoe wij die als gemeenschap willen invullen. Hierbij denk ik aan de vieringen, het bezoekwerk, aandacht voor ouderen, samenwerking met andere kerken, diaconie (omzien naar elkaar), secretariaat. Hoe meer mensen hierover mee denken, hoe breder de basis is voor onze toekomst. Met de plek voor onze gemeenschap zijn we doende; daarin zijn zeker stappen gezet, nog te weinig concreet om hier in de kerk een tekening op te hangen, maar heb vertrouwen: de plek komt er! Natuurlijk blijft het van belang om voor het realiseren van die toekomst, ook een goede financiële basis te hebben. De brief over de Kerkbalans 2020 is recent bij u in de bus gevallen. Als we niet bijdragen, hebben we ook geen recht van spreken! Daarnaast is de communicatie, juist in deze periode belangrijk. Er zal dus op gezette tijden een nieuwsbrief worden verzonden per mail. Ook ligt er een papieren versie in de kerk.

Geef uw e-mailadres daarom door aan het secretariaat, als u dat nog niet hebt gedaan oosterbeek@pztb.nl.
Voor nu eet smakelijk en nogmaals blijf meedenken en meepraten over onze toekomst.

Molleke Willems