Anno Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren in het gehucht Oegeklooster bij Bolsward in de provincie Friesland en trad na zijn studie te Megen in het jaar 1898 in bij de karmelieten te Boxmeer. Hij kreeg de kloosternaam van Titus. Na zijn priesterwijding in 1905 werd hij voor de studie van de wijsbegeerte en de sociologie naar Rome gezonden. Na terugkeer in Nederland werd hij belast met de wetenschappelijke vorming van de scholastieken van zijn orde.

De band tussen de bisschop en de Utrechtse instellingen aan de ene kant en de Oosterbeekse kerk aan de andere zou het ontstaan van de legende van Sint Bernulphus kunnen verklaren, die als eerste pastoor van Oosterbeek wordt gezien.

Subcategorieën