Zoals u ongetwijfeld weet, zijn de coronamaatregelen vanaf 1 juni iets versoepeld. Dat geldt voor veel sectoren van de samenleving en gelukkig ook voor de kerken. Er mogen weer eucharistievieringen gehouden
worden met maximaal 30 kerkgangers. Vanaf 14 juni kunnen de aanwezigen ook (met de nodige maatregelen) de communie ontvangen.
 
Anderhalvemeter-team
In onze parochie heeft pastor Guido Dieteren samen met Kika IJsselmuiden een ‘anderhalvemeter-team’ gestart, waarin ook een vertegenwoordiger van iedere geloofsgemeenschap zitting heeft. Het team heeft gekeken naar de liturgische mogelijkheden voor de maand juni. Omdat enkel eucharistievieringen zijn toegestaan en omdat het pastoraal team en het parochiebestuur het niet verantwoord vinden om onder de huidige omstandigheden onze emeriti te laten voorgaan, zal er voor de maand juni een beperkt liturgieaanbod zijn.
 
Vieringen in Wageningen en elders in onze parochie
Tot en met het aankomend weekend blijft in onze Titus Brandsmaparochie alles hetzelfde als de afgelopen maanden. 
A.s. zondag 7 juni zal er een viering zijn in Oosterbeek, die u alleen online kunt volgen op www.ztitusbrandsmaparochie.nl. en dan de knop Titus Brandsma TV
 
De drie weekenden erna zullen ieder weekend in Wageningen twee vieringen gehouden worden: op de zaterdagavond om 19.00 uur en op de zondagochtend om 9.30 uur. Daarnaast zijn er op zondag twee internationale vieringen. 
In de andere zes kerken is er ergens in die drie weekenden één eucharistieviering. Ook kunt u sommige vieringen online volgen of later terugkijken op de parochiewebsite: www.ztitusbrandsmaparochie.nl.
 
Aanmelden en reserveren
U kunt enkel bij de viering in uw kerk aanwezig zijn, wanneer u hiervoor van tevoren gereserveerd heeft. In de Nieuwsbrief van volgende week leest u hoe deze aanmelding in de Bernulphusgemeenschap geregeld is. Daarnaast gelden er in de kerk strikte voorschriften om de anderhalve meter afstand te garanderen en te waken over eenieders gezondheid. Ook daarover leest u in de komende nieuwbrief. Ondanks deze beperkende maatregelen wensen wij u mooie en inspirerende vieringen toe.
Het pastoraal team en het parochiebestuur