Ad VernooijAd Vernooij, die diaken is geweest in de parochiekerken van Doorwerth (1990-2001) en Heelsum (1993-2001), is zaterdag 16 mei in de leeftijd van 87 jaar overleden. De uitvaartdienst in de kerk van OL Vrouw ten Hemelopneming te Renkum en de begrafenis op de R-K begraafplaats in Doorwerth vinden in besloten kring plaats.

Vastenactie 2020Na de twee eerste zondagen van de vasten werden onze kerken gesloten vanwege de Corona-crisis en daarmee vervielen de tweede collectes tijdens de vieringen, maar ook de diverse acties om geld in te zamelen voor ons project, zoals op de scholen. Dus hielden wij ons hart vast en vreesden voor een grote tegenvaller als opbrengst. Echter uit regelmatig contact met de landelijke Vastenactie bleek dat men daar niet ontevreden was over wat er voor ons project binnenkwam aan giften.

PosterWe gaan het gewoon proberen! Een korte online themabijeenkomst op 14 mei a.s. Met als thema: Wat is de kern van het katholieke geloof? Op 5 maart heeft de eerste Themabijeenkomst plaatsgevonden in het kader van parochierevitalisatie. Het thema van deze avond was ‘Wat is het doel/missie van de kerk’. Mirjam Spruit van het Centrum voor Parochiespiritualiteit heeft deze avond ingeleid en ging in gesprek over wat de missie van de kerk is.

Gastvrije kerkOp de website www.gastvrijekerk.nl kunt u nog stemmen voor de meest gastvrije kerk van Oost-Nederland. De OL Vrouw ten Hemelopnemingkerk in Renkum staat vooralsnog op de eerste plaats.

Gastvrije kerkDonderdag 30 april is de laatste dag waarop kan worden gestemd voor de meest gastvrije kerk van Oost-Nederland. De kerk van Renkum staat in de tussenstand net op de eerste plaats. Op www.gastvrijekerk.nl is het mogelijk een stem uit te brengen.

Pasen en Corona“Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn.” Zo opent de brief die de Nederlandse bisschoppen voor Pasen 2020 aan de gelovigen hebben geschreven.

Aartsbisdom UtrechtWe leven in een onzekere tijd, het coronavirus heeft om zich heen gegrepen en voor veel verdriet, onrust en angst gezorgd. De door de overheid getroffen maatregelen hebben diep ingegrepen in ons leven, ook veel kerkelijke vieringen kunnen niet door u worden bijgewoond, al blijven we natuurlijk wel bidden voor alle getroffenen en God vragen dat het virus zal verdwijnen. Nu kunnen helaas ook de vieringen van de Goede Week en Pasen geen publieke vieringen zijn. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt.

JKA (in 2015)Het zijn bizarre tijden, ook voor onze parochie. We proberen er met z'n allen het beste van te maken en wij als parochieel jongerenkoor JKA willen daar graag bij helpen! Wij hebben als jongerenkoor een eigen YouTube kanaal waar opnames zijn te vinden van verschillende van onze liederen.

De palmtakjes lagen op Palmzondag klaar in de Doorwerthse Mariakapel.Gezegende palmtakjes, zaterdagavond neergelegd in de kapel op de begraafplaats, waar parochianen op Palmzondag een takje konden komen ophalen. Gemeenschap Doorwerth De Schakel heeft iets bijzonders bedacht voor een Palmzondag zonder publieke viering en palmtakuitreiking.

Hans van de SchepopVia het bisdom bereikte ons het bericht dat emeritus-pastoor Hans van de Schepop op de leeftijd van 82 jaar na periode van ziekte is overleden. Hij was van 1973 tot 1981 pastor van de parochie Verrijzenis des Heren te Wageningen, en heeft in 1981 ook gewerkt in de parochie St. Johannes de Doper Geboorte te Wageningen in de periode dat daar tijdelijk geen pastoor was.

Heilig SacramentIn de kerk van Wageningen is gelegenheid voor stille aanbidding van het Heilig Sacrament. Deze week op dinsdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur, op donderdagmiddag van 15.30 uur tot 18.30, en op zaterdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Logo Gastvrije KerkDe Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming-kerk in Renkum maakt kans op de titel: Meest gastvrije kerk van Oost-Nederland. De stichting ‘Welkom in de Kerk’ heeft vijf kerken in Gelderland en vijf in Overijssel genomineerd.

Parochie Zalige Titus BrandsmaNaar aanleiding van het opschorten van de vieringen in het weekeinde n.a.v. het Corona-virus. Beste parochianen, of zal ik zeggen, zoals bij de preek, “broeders en zusters”? Want juist in deze tijd ervaren we hoezeer we met elkaar verbonden zijn in een wereldwijde broeder- en zusterschap, helaas in negatieve zin door het besmettingsgevaar, maar ook in positieve zin, op verschillende manieren. Juist door het gemis aan de kerkdiensten, de gezamenlijke koffie erna, zullen velen ervaren hoe dierbaar de gemeenschappelijke ontmoeting is. Dit gemis kan maken dat we meer waarderen wat gewoon is.

AartsbisdomNu in ons land het coronavirus zich meer en meer heeft verspreid met alle gevolgen van dien voor mensen persoonlijk alsook voor de hele samenleving, inclusief onze parochies en instellingen, wil ik u allen graag een woord ter bemoediging doen toekomen.

GebedsdagIn de St. Martinuskerk te Arnhem wordt op zaterdag 21 maart een gebedsdag om roepingen gehouden. Het is de tweede in een serie van zes gebedsdagen die in het Jaar van de Eucharistie op verschillende plaatsen in het Aartsbisdom Utrecht worden georganiseerd. Doel van de dagen is om de roeping tot het priesterschap onder de aandacht te brengen.

Aartsbisdom Utrecht“God probeert voortdurend om ons goede dingen te geven, maar onze handen zijn te vol om deze geschenken aan te nemen.” Dit citaat – vermoedelijk ten onrechte toegeschreven aan de heilige Augustinus – geeft kernachtig het belang van de Veertigdagentijd weer.

Op Palmzondag heb je de mogelijkheid om een Wereldjongerendag-in-het-klein mee te maken in onze eigen parochie! Dat wil je écht niet missen; geniet van de gastvrijheid van het ICC ! Het doel van deze dag: ontmoeting en delen met jongeren uit de hele wereld, en over de grenzen kijken, het delen van elkaars culturen en ook elkaars manieren van beleven van het geloof