Overweging, uitgesproken door Joost Klopper

Lezingen:
Handelingen 13: 14 & 43-52
Johannes 10: 22-24 & 27-30

Overweging, uitgesproken door Pater Wim van der Salm Pr.

Lezingen:
Exodus 3, 1-8a & 13-15
Lucas 13 1-9

Overweging, uitgesproken door Archibald van Wieringen Pr.

Lezingen:
Joël 2,12-18
Korinte 5,20-21.6,1-2
Matteüs 6,1-6.16-18

 

Overweging, uitgesproken door Pastor Wim van der Salm Pr.

Lezingen:
1e boek Samuël 26,2.7-9.12-13.22-23.
Lucas 6,27-38.

Overweging, uitgesproken door Pastor Archibald van Wieringen, Pr.

 

Lezingen:
Jesaja 6, 1-2a 3-8
1 Korrïniers 15, 1-11
Lucas 5, 1-11

 

Overweging door Pater van der Salm, Pr.

Lezingen:
Nehemia 8,2-4a.5-6.8-10
Lucas 1,1-4.4,14-21

In beide lezingen van vandaag komen we entoesiaste mensen tegen, mensen die geraakt zijn tot in hun diepste wezen, tot in hun ziel, door wat zij horen. De eerste lezing leidt ons naar het verwoeste Jeruzalem. Het is de zesde eeuw voor Christus. De Joden zijn door Gods hulp teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap, die zo’n 50 jaar heeft geduurd. Nu zijn ze terug. Jeruzalem ligt in puin en de tempel is verwoest. En daar is Ezra, de priester, die voorleest uit de Schrift, en daar zijn de schriftgeleerden die uitleg geven.

Overweging, uitgesproken door dhr. Nico van Schaik

 

Lezingen:
Titus 2: 1-11 en Titus 3: 4-7
Lucas 3: 15-16 en 21-22

Overweging, uitgesproken door Ds. Peter Nissen

 

Naar Jesaja 43: 18-21

Overweging, uitgesproken door Pastor Guido Dieteren,

Overweging, uitgesproken door Pastoor Geelen Pr.

Overweging, uitgesproken door Pastoor ten Have Pr.

Overweging, uitgesproken door Pastor Wim van der Salm Pr.

Overweging, uitgesproken door Pater van der Salm Pr.

 

Overweging, uitgesproken door Pater van der Salm Pr.

Overweging, uitgesproken door Pastor Guido Dieteren

Overweging, uitgesproken door Pastor Guido Dieteren

Overweging, uitgesproken door Pater van der Salm Pr.

Overweging, uitgesproken door Pater van der Salm Pr.

Overweging, uitgesproken door dhr. Joost Klopper

Overweging, uitgesproken door Pater van der Salm Pr.