Overweging, uitgesproken door Pastor Guido Dieteren

Lezingen:
Handelingen 2,1-11
Johannes 14,15-16 & 23b-26

Overweging, uitgesproken door Pater Wim van der salm Pr.


Lezingen:
Hand. 15,1-2.22-29
Joh. 14,23-29

Overweging, uitgesproken door Joost Klopper

Lezingen:
Handelingen 13: 14 & 43-52
Johannes 10: 22-24 & 27-30

Overweging, uitgesproken door Pater Wim van der Salm Pr.

Lezingen:
Exodus 3, 1-8a & 13-15
Lucas 13 1-9