In de Bernulphuskerk hangen 14 prachtige kunstwerken, 14 staties van kunstenaar Johannes Theodorus (Jan) Toorop (1858 -1928). In mei 1919 is – in het bijzijn van de kunstenaar zelf – deze kruisweg officieel ingewijd. Dat betekent dat deze kunstwerken bijna 100 jaar in deze kerk hangen. Van april tot medio november wil het organisatiecomité 100 jaar Kruiswegstaties Jan Toorop deze bijzondere werken graag onder de aandacht van velen brengen. Veel enthousiaste mensen leveren hun bijdrage aan het tot stand komen van een bijzondere evenement.

     
     


Concerten en evenementen in de Bernulphuskerk worden georganiseerd door de evenemenetencommissie.
Contactpersoon hiervan is dhr. H.Vaessen, hennievaessen@xs4all.nl

Sinds 2002 is de werkgroep Bernulphus Evenementen actief in de Bernulphuskerk. Zeer regelmatig vinden er hoofdzakelijk concerten plaats, maar ook andere evenementen zoals het jaarlijkse grote St Maartenfeest, lezingen en tentoonstellingen. Doelstelling van deze werkgroep is ons kerkgebouw naast het gebruik voor onze eigen geloofsgemeenschap ook ruimer beschikbaar te stellen. Hiermee willen we ons dienstbaar opstellen voor de lokale gemeenschap; we willen dan een open ontmoetingsplek zijn. De evenementen worden bekend gemaakt via parochieblad en de persberichten in de lokale kranten.