Volgend op de Goede Week is Pasen het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar. In onze kerk zijn verscheidene voorwerpen te zien, die met deze Goede Week en met Pasen te maken hebben. Allereerst het kruisbeeld in de Mariakapel, dat gemaakt is door glazenier van Nispen tot Pannerden Het is een glas-in-lood kruis, dat door glazenier Jhr. O. van Nispen tot Pannerden in opdracht van de Zusters van Liefde is gemaakt ter gelegenheid van de opening van de r.-k. meisjesschool St. Jozef in 1956. Op het kruis is de Verrezen Heer afgebeeld en niet de stervende of reeds gestorven Christus zoals wij dat doorgaans kennen.

     

Dan, als u de kerk binnenkomt, vallen de staties van Jan Toorop te bewonderen, die op bijzonder kunstzinnige wijze het lijdensverhaal uitbeelden. Vervolgens, vóór in de kerk hangt het prachtig neogotische kruisbeeld.Vroeger hing het zogeheten triomfkruis hoog in de boog vooraan in de kerk. Helaas is het kruis verdwenen maar het prachtige corpus is bewaard gebleven. Ook is er nog een mooi altaarkruis te zien in de ruimte boven het tabernakel.Tevens zijn er boven het tabernakel 5 gebrandschilderde ramen aangebracht. Her middelste stelt de Kruisdood voor; rechts daarvan is de Verrijzenis van Christus uitgebeeld. Deze gebrandschilderde ramen en die boven het Maria-altaar en in de Titus Brandsmakapel zijn uit 1949 (de oorspronkelijke ramen zijn door de oorlog verloren gegaan). Tot slot staat rechts in de nis achter tralies het altaarkruis dat op bijzondere wijze weer is teruggekeerd in onze kerk nadat de Engelse soldaat Eric Collinge het tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft meegenomen naar Engeland.