Het rondbrengen van ons kerkblad wordt voor veel vrijwilligers een probleem, zij haken af vanwege gevorderde leeftijd en het zwaardere gewicht van het blad. Om die reden overwegen locatieraad en pastoraatsgroep de bezorging te reduceren. Gelukkig is er ook de mogelijkheid om het kerkblad digitaal te ontvangen, geheel passend in deze tijd. Bij deze Titus Breed ontvangt u een brief waarin u kunt aangeven hoe u het kerkblad in de toekomst wilt ontvangen: gedrukt, digitaal of helemaal niet meer.

U kunt uw reactie mailen naar oosterbeek@pztb.nl, de brief invullen en afgeven, opsturen naar het secretariaat of achterlaten in de bus achterin de kerk.

Wij rekenen op uw reactie!