De overdracht van de pastorie heeft in november plaatsgevonden. Dat heeft o.m. tot gevolg dat er binnen de kerk een nieuwe toiletgroep moet worden geplaatst. Juist omdat de toekomst van ons kerkgebouw in de verdere toekomst ongewis is, is besloten tot een sobere herindeling van het achterdeel van de kerk. De basis van deze kleine verbouwing houdt in dat de toegang tot de kerk teruggaat naar de originele grote toegangsdeuren middenvoor en u dan de kerk betreedt via de grote hal.

De nu gebruikte zijdeur wordt afgesloten en de kleine hal en het keukentje worden verbouwd tot een toiletgroep. Het keukentje komt in de huidige “drukkerij”, grenzend aan de Trefzaal. Toegang tot de eerste verdieping gaat dan via de grote hal; archief en drukkerij krijgen een plek op de 1e etage. Binnen onze locatie zijn Jos Goossens en de kerkhofgroep bezig dit plan uit te werken. Begin 2018 hopen we deze aanpassingen te realiseren. Van harte wens ik u allen een mooie decembermaand, Molleke Willems, voorzitter locatieraad