Overweging, uitgesproken door Pastoor ten Have Pr.