Overweging, uitgesproken door Ds. Peter Nissen

 

Naar Jesaja 43: 18-21