Overweging, uitgesproken door Pastor Archibald van Wieringen, Pr.

 

Lezingen:
Jesaja 6, 1-2a 3-8
1 Korrïniers 15, 1-11
Lucas 5, 1-11