In de Bernulphuskerk hangen 14 prachtige kunstwerken, 14 staties van kunstenaar Johannes Theodorus (Jan) Toorop (1858 -1928). In mei 1919 is – in het bijzijn van de kunstenaar zelf – deze kruisweg officieel ingewijd. Dat betekent dat deze kunstwerken bijna 100 jaar in deze kerk hangen. Van april tot medio november wil het organisatiecomité 100 jaar Kruiswegstaties Jan Toorop deze bijzondere werken graag onder de aandacht van velen brengen. Veel enthousiaste mensen leveren hun bijdrage aan het tot stand komen van een bijzondere evenement.

Toorop, een van Nederlands veelzijdigste en bekendste kunstenaars, heeft drie jaar lang aan dit prachtige werk in opdracht van mevr. Pauline de Bruijn-van Lede “gearbeid”. Vele vrienden en kennissen van Toorop alsook een aantal inwoners uit ons dorp zijn op de staties afgebeeld o.a. mevr. de Bruijn zelf; ook de kunstenaar heeft zichzelf een plekje op een statie gegeven.

De getekende kruiswegstaties zijn kwalitatief van een uitzonderlijk niveau. Zij getuigen ervan welk begaafd portrettist en colorist Toorop was. Het is niet voor niets dat deze staties werden uitgeleend aan verscheidene binnenlandse en buitenlandse musea, zelfs aan Japanse. Vanwege dit eeuwfeest  zal er een boekwerk verschijnen met prachtige foto’s van de staties, gemaakt door Cathy Otten, met interessante achtergrondinformatie.  

Ook de jeugd komt aan bod: Voor basisschoolleerlingen is een opdrachtenboekje gemaakt en leerlingen van het voortgezet onderwijs werken aan een project rond de staties. Leerkrachten van scholen zijn met hun leerlingen van harte welkom voor een rondleiding. Tevens zal een Tooropdeskundige tijdens een lezing  iets vertellen over de betekenis van de Kruisweg; in een tweede lezing verderop in het jaar wordt het kunstzinnige aspect van de staties belicht.

Tot slot is er een presentatie gemaakt waarbij de staties van Toorop in zijn geheel te zien zijn en de mensen die hij geportretteerd heeft in detail. Tekst en muziek zullen het geheel ondersteunen.

Het is de moeite waard om in de periode van 14 april tot medio november de presentatie en vervolgens de kunstwerken te komen bekijken.

Op Palmzondag, 14 april 2019 zal tijdens een feestelijke bijeenkomst vanaf 15.00 u. officieel stil worden gestaan bij de inwijding van de staties in de Bernulphuskerk.

St. Bernulphuskerk
Utrechtseweg 129
6862 AG Oosterbeek