Overweging, uitgesproken door Archibald van Wieringen Pr.

Lezingen:
Joël 2,12-18
Korinte 5,20-21.6,1-2
Matteüs 6,1-6.16-18