Overweging, uitgesproken door Pater Wim van der Salm Pr.

Lezingen:
Exodus 3, 1-8a & 13-15
Lucas 13 1-9