Overweging, uitgesproken door Pastor Guido Dieteren

Lezingen:
Handelingen 2,1-11
Johannes 14,15-16 & 23b-26