Overweging, uitgesproken door Pastor van der Salm Pr.