In augustus heeft het parochiebestuur bijgaande brief en uitnodiging naar alle parochianen verstuurd.
Middels deze link kunt u die nogmaals inzien.

De bijeenkomst in Oosterbeek vindt plaats op donderdag 5 september 20:00 uur in de Trefzaal, of bij grote belangstelling in de kerk.