Maria van Renkum op haar eigen plaats in de OL Vrouw ten Hemelopneming-kerk. Het miraculeuze beeld wordt al in een geschrift van het jaar 1380 genoemd.Ook in het jaar 2020 kunt u een bedevaart maken naar Maria van Renkum. Er zijn vijf georganiseerde bedevaarten, waarvan er één speciaal is bestemd voor zieken en senioren. Deze vindt op dinsdag 26 mei al voor de 64e keer plaats.Read full article on nieuws