Overweging, uitgesproken door Pastoor Jos GeelenEerste lezing (Jesaja 9, 1-3.5-6)
Evangelie (Lucas 2, 1-14)