Sinds een aantal jaar wordt het pastoraat ondersteund in haar werkzaamheden t.b.v. dopen door de werkgroep ‘Dopen’. Deze werkgroep draagt zorg voor de administratieve afhandeling van de doopaanmeldingen en voor de organisatie van de voorbereidingsavonden. Een nieuwe structuur in de organisatie van het pastoraat, alsmede een groot aantal dopelingetjes in ons verjongende dorp, vraagt een heroverweging van de werkwijze van deze werkgroep. Voorheen werden de doopplechtigheden ad hoc gepland. Dit is in de toekomst niet meer mogelijk, aangezien het pastorale team in elf parochies werkzaam is. 

Bijkomend voordeel van de nieuwe werkwijze is dat het gezamenlijk houden van doopvieringen een duidelijke meerwaarde heeft. Ouders kunnen samen nadenken over dopen en hierover hun ervaringen en visies uitwisselen. Er is daarom een planning gemaakt voor gezamenlijke doopzondagen in onze kerk. Ouders die hun kindje willen laten dopen, kunnen in Bernulphus Tussentijds zien welke data hiervoor beschikbaar zijn.

Ouders kunnen hun dopeling aanmelden bij het Secretariaat, waarna de doopwerkgroep bestaande uit Roseline Enklaar en Ira Telkamp contact met hen zal opnemen.

Na deze aanmelding worden zij begeleid tijdens een voorbereidingsavond. Hierin wordt inhoudelijk ingegaan op het sacrament van de doop. Tevens wordt een doopboekje samengesteld.

Naast de organisatie van de voorbereidingsavond en de administratieve taken, zullen de werkgroepleden in de nieuwe structuur ook een rol vervullen tijdens de voorbereidingsavond en de doopplechtigheden zelf. Voor een goede organisatie is het van belang dat de ouders hun dopeling minimaal zes weken vóór de geplande doopdatum aanmelden.

De Werkgroep Dopen