zondag 24 november  15:00 uur Lezing "Toorop en de totstandkoming van zijn staties"
zondag 22 december 15:00 uur Projectkoor Festina Lente
zondag 22 december 19:00 uur Festival Lessons and Carrols Vespers
     

Concerten en evenementen in de Bernulphuskerk worden georganiseerd door de evenemenetencommissie.

Contactpersoon hiervan is dhr. H.Vaessen, hennievaessen@xs4all.nl

Mevr. Angeline Bremer (kunstkenner en gids in het Kröller-Müller Museum) zal op zondag 24 november om 15.00 u. in de Bernulphuskerk een lezing houden over de ontwikkeling tijdens het kunstenaarsleven van Jan Toorop. Ze zal ons in haar lezing meenemen in het leven van Jan Toorop, de veelzijdige, moderne kunstenaar, sociaal en religieus bewogen. Welke rol spelen de staties in het leven van deze bijzondere man? Dit zal mevrouw Angeline Bremer ondersteunen met het projecteren van het werk van Jan Toorop.

zondag 24 november om 15.00 u.

Ook ná november is het mogelijk om van de staties te genieten en kunnen er nog steeds – op verzoek – rondleidingen worden gegeven!

 

VROOM EN VROLIJK

16e-eeuwse kerstmuziek uit de Spaanse Nederlanden
Uitgevoerd door Projectkoor Festina Lente olv Dirkjan Horringa
Annelies Schraa, blokfluit | Matthijs van der Molen, trombone
Isabel Favilla, dulciaan | Harjo Neutkens, vihuela & theorbe

Zondag 22 december om 15.00 uur, Bernulphuskerk, Utrechtseweg 129, Oosterbeek

€ 17,00 in de voorverkoop | € 20,00 aan de kerk | € 12,50 studenten/CJP

Voor kaarten en meer informatie www.projectkoorfestinalente.nl

Sinds 2002 is de werkgroep Bernulphus Evenementen actief in de Bernulphuskerk. Zeer regelmatig vinden er hoofdzakelijk concerten plaats, maar ook andere evenementen zoals het jaarlijkse grote St Maartenfeest, lezingen en tentoonstellingen. Doelstelling van deze werkgroep is ons kerkgebouw naast het gebruik voor onze eigen geloofsgemeenschap ook ruimer beschikbaar te stellen. Hiermee willen we ons dienstbaar opstellen voor de lokale gemeenschap; we willen dan een open ontmoetingsplek zijn. De evenementen worden bekend gemaakt via parochieblad en de persberichten in de lokale kranten. 

In de Bernulphuskerk hangen 14 prachtige kunstwerken, 14 staties van kunstenaar Johannes Theodorus (Jan) Toorop (1858 -1928). In mei 1919 is – in het bijzijn van de kunstenaar zelf – deze kruisweg officieel ingewijd. Dat betekent dat deze kunstwerken bijna 100 jaar in deze kerk hangen. Van april tot medio november wil het organisatiecomité 100 jaar Kruiswegstaties Jan Toorop deze bijzondere werken graag onder de aandacht van velen brengen. Veel enthousiaste mensen leveren hun bijdrage aan het tot stand komen van een bijzondere evenement.