Onder deze noemer heeft de Raad van Kerken een kookproject voor dak- en thuislozen op poten gezet, waaraan meegedaan wordt door alle Renkumse kerken.

Gevraagd ONDERSTEUNING!

In de regio Arnhem zijn naar schatting ongeveer 350 daklozen. Deze daklozen kunnen terecht bij het stoelenproject de Duif in Arnhem. Het project voorziet in de wintermaanden de daklozen van een sobere slaapplaats en een broodmaaltijd. De locatie hiervoor is Spoorwegstraat 11 te Arnhem.