Vanuit de parochie verschijnt bij regelmaat het parochieblad Titus Breed vanuit de lokale gemeenschap verschijnt de nieuwsbrief Bernulphus Tussentijds.
Beide kunt u ook online lezen en bekijken, zie hiervoor de kaders op deze website.

Wilt u Titus Breed blijven ontvangen?

In onderstaande lijst zijn de kopijdata weergegeven voor TitusBreed 2019.

Inleveren kopij bij lokale redacties Inleveren kopij bij redactie TitusBreed TitusBreed ophalen Wageningen of Veenendaal Verschijningsweekend Thema
Woensdag 27 maart Vrijdag 29 maart Woensdag 10 april Weekend 13-14 april Pasen
Woensdag 1 mei Vrijdag 3 mei Woensdag 15 mei Weekend 18-19 mei Pinksteren
Woensdag 19 juni Vrijdag 21 juni Woensdag 3 juli Weekend 6-7 juli Zomer
Woensdag 21 augustus Vrijdag 23 augustus Woensdag 4 september Weekend 7-8 september Seizoenstart
Woensdag 9 oktober Vrijdag 11 oktober Woensdag 23 oktober Weekend 26-27 oktober Herfst
Woensdag 27 november Vrijdag 29 november Woensdag 11 december Weekend 14-15 december Kerstmis


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het rondbrengen van ons kerkblad wordt voor veel vrijwilligers een probleem, zij haken af vanwege gevorderde leeftijd en het zwaardere gewicht van het blad. Om die reden overwegen locatieraad en pastoraatsgroep de bezorging te reduceren. Gelukkig is er ook de mogelijkheid om het kerkblad digitaal te ontvangen, geheel passend in deze tijd. Bij deze Titus Breed ontvangt u een brief waarin u kunt aangeven hoe u het kerkblad in de toekomst wilt ontvangen: gedrukt, digitaal of helemaal niet meer.

U kunt uw reactie mailen naar oosterbeek@pztb.nl, de brief invullen en afgeven, opsturen naar het secretariaat of achterlaten in de bus achterin de kerk.

Wij rekenen op uw reactie!