Jezus neemt het kruis op zijn schouders

"Zelf rechtvaardig zal mijn Dienaar velen tot gerechtigheid brengen wier ongerechtigheid Hij heeft gedragen. Daarom geeft Hij zijn leven prijs aan de dood en laat zich onder de boosdoeners tellen; daarom draagt Hij de misdaad van velen".
Jes. 53

God, niet-te-peilen Vader, U gaat met mensen onnaspeurbare wegen. U nodigt uit tot leven, U zijd kracht in de verdrukking. Schenk ons de moed alles in ons leven op uw weg te plaatsen in navolging van Hem die vrijwillig zijn kruis op zich nam: Jezus Christus, onze Heer.
Amen.