Overweging, uitgesproken door Eric Rozeman

Lezingen:
Hand. 4,32-35
Joh. 5,1-6
Joh. 20,19-31