Overweging Pinksteren, uitgesproken door Pastor Guido Dieteren


Lezingen:
Hand. 2,1-11
Joh. 15,26-27; 16,12-15