Overweging, uitgesproken door Pastoor ten Have

 


Wijsh. 1,13-15; 2,23-24
2 Kor. 8,7.9.13.15
Mc. 5,21-43 of 5,21-24.35b-43