Overweging, uitgesproken door Pastor Toos Jurius - Kunnen

Lezingen:
1 Kon. 19,4-8
Joh. 6,41-51