Overweging Allerzielen, uitgesproken door Pastor Toos Jurrius- Kunnen