Vanuit de zondagviering wordt door een van ons soms de H. Communie bij iemand thuisgebracht. Ook enkele andere kerkbezoekers doen dit (in overleg met de pastoraatgroep). Wij vangen signalen op dat dit voor meer mensen, die niet meer naar de kerk kunnen komen, van grote betekenis kan zijn. Vanuit de pastoraatsgroep willen wij een bijeenkomst organiseren om hier eens met elkaar van gedachten over te wisselen. Hoe doe je dat? Hoe ga je er mee om? Wij willen graag weten of er meer mensen zijn die er prijs op stellen de H. Communie thuis te ontvangen en of er mensen zijn die toegerust willen worden de H. Communie bij mensen thuis te brengen. Laat het alstublieft weten via het secretariaat of mensen van de pastoraatsgroep (Miep Geutjes, Antoinet Verborg).