Mevr. Angeline Bremer (kunstkenner en gids in het Kröller-Müller Museum) zal op zondag 24 november om 15.00 u. in de Bernulphuskerk een lezing houden over de ontwikkeling tijdens het kunstenaarsleven van Jan Toorop. Ze zal ons in haar lezing meenemen in het leven van Jan Toorop, de veelzijdige, moderne kunstenaar, sociaal en religieus bewogen. Welke rol spelen de staties in het leven van deze bijzondere man? Dit zal mevrouw Angeline Bremer ondersteunen met het projecteren van het werk van Jan Toorop.

Ook na november is het mogelijk om van de staties te genieten en kunnen er nog steeds – op verzoek – rondleidingen worden gegeven.